Förtydligande taggar

Vi vill bara förtydliga att de taggar ni fått tidigare när ni ville ha tillgång till B-huset även fungerar till A- respektive C-huset nu när det nya låssystemet kommer igång.

Vi var inte helt tydliga med det på lappen vi skickade ut till er.

Posted in Uncategorized.