Ombyggnad Restalundsvägen

Som ni kanske sett skall Restalundsvägen byggas om. Vi har inte fått någon information till oss men enligt Örebro Kommuns hemsida så ska ombyggnaden innebära mer grönytor, nya parkeringsplatser och en ny gångbana. Tyvärr gäller detta bara delen från Österplan upp till Ribbgatan. Från Ribbgatan och upp till ÖBO-husen kommer i etapp 2 då Skanska bygger sitt nya hus där.

Vi misstänker att den tredje delen av Restalundsvägen uppe hos oss inte kommer göras nåt med alls vilket är tråkigt tycker vi.

Vi har fortfarande ingen info när Kommunen kommer börja ta betalt för parkering på gatan. Vi återkommer här på sidan när vi vet mera.

Posted in Uncategorized.