Bostadsrättstillägg

Styrelsen i Brf Staven har beslutat att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg för alla lägenheter. Detta innebär att du som medlem inte längre behöver ha ett eget bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. Ett sådant tillägg har varit starkt rekommenderat för att öka ditt försäkringsskydd vid skador, som berör fastigheten, t.ex. vattenskador. Du kan därför nu säga upp detta tillägg i din hemförsäkring ifall du har detta tillägg.

Men du måste fortfarande ha en giltig hemförsäkring!

Skulle något hända så kontaktar ni Länsförsäkringar Bergslagen som har hand om detta för oss.