När du skall renovera din lägenhet finns det några saker du bör tänka på:

  1. Kontakta vår förvaltare Egeryds och kolla med dem om ni har kvar några pengar i er reparationsfond.
  2. Om ni skall renovera köket är det väldigt viktigt vilken köksfläkt ni väljer. Vi har ett system med en fläktmotor bakom kryddhyllan. Fläkten som ni sätter dit får inte ha egen motor utan vara av sorten som fungerar mot ett centralt fläktsystem. Skaffar ni en vanlig kolfilterfläkt så kommer inte ventilationen i er lägenhet fungera och ni kommer bli tvungna att byta den. Så när ni köper en fläkt, be om att den skall passa en centralfläkt.
  3. Om ni skall renovera badrummet vill vi i styrelsen gärna veta vad ni tänker göra. Gör en liten skiss och beskriv kort vad ni tänker göra. Självklart vill vi att ni använder er av en byggfirma som har våtrumsbehörighet.
  4. När ni renoverar får ni inte göra förändringar som  innebär att ni inte river eller flyttar på väggar i lägenheter.
  5. Är ni osäkra på något får ni väldigt gärna fråga oss i styrelsen innan ni startar.