Rivning och igensättning av källartrappor

På grund av vårt balkongprojekt så tvingas vi göra en åtgärd vid tre stycken källarnedgångar. Eftersom de nya balkongerna blir större kommer det inte att gå att komma ner i dessa. Vilka det rör sig om kan ni se på bilden nedan. Vi har ringat in dem med rött.

Vi började med att ta in offerter på vad det skulle kosta att riva dem och “vrida” dem så att vi fick nya trappnedgångar. Detta visade sig dock var en ganska dyrbar historia så vi undersökte med berörda myndigheter om de var tvungna att vara kvar ur ett skyddsrumsperspektiv och ett utrymningsperspektiv. Det behövde de inte. Då tog vi in offerter på vad det skulle kosta att sätta igen dem. Den pengen visade sig vara 1/3 av kostnaden att riva och göra helt nya. Därför beslutade vi i styrelsen att gå på det alternativet, dvs att riva dem och sätta igenom dem.

Det jobbet kommer börja i början av augusti. Vi vet inte exakt datum ännu. Vi återkommer.

En sak vi kan säga redan nu dock är att det kommer bli lite bullrigt och stökigt ett tag framöver. Först ska källartrapporna alltså rivas och sen börjar jobbet med att såga ner de gamla balkongerna.

VI återkommer också inom kort med när ni i A-huset behöver utrymma era balkonger. Det får alltså inte vara något på dem när de börjar att såga ner dem. OBS att det bara rör A-huset, dvs 69-77.

 

Målning av garagen

Som ni kanske har sett har Krafft Måleri börjat måla våra garage. De har inte målats sedan de byggdes så det var hög tid att göra det. Därför gjorde vi i styrelsen en upphandling som vanns av Krafft Måleri. De har gjort den första strykningen och har en kvar.

AirBnB och annan korttidsuthrning

Så här i sommartider tänkte vi förtydliga vad vi har för regler gällande korttidsuthyrning direkt eller via tjänster som AirBnB.

En andrahandsuthyrning kräver alltid, enligt bostadsrättslagen, att man som bostadsrättshavare ansöker om styrelsens tillstånd. Enligt lag ska styrelsen bevilja en andrahandsuthyrning om bostadsrättshavaren kan ange ett skäl, exempelvis arbete eller studier på annan ort, provsamboende, uthyrning till närstående eller att man har svårt att sälja sin lägenhet. Det som håller på att bli vanligare och vanligare är att korttidsuthyra sin lägenhet. Många bostadsrättsinnehavare är inte medvetna om, eller struntar i, att uthyrningsformen ska betraktas som en vanlig andrahandsuthyrning där man behöver bostadsrättsstyrelsens tillåtelse för att få hyra ut. Något som i de flesta fall kan bli svårt att få igenom eftersom detta inte att är betrakta som ett legitimt skäl för uthyrning.

En otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att nyttjanderätten förverkas och att man blir av med sin bostadsrätt. Den som hyr ut en lägenhet i andra hand är dessutom alltid ansvarig gentemot föreningen. Om bostadsrättsinnehavaren hyr ut frekvent till olika hyresgäster som exempelvis skapar störningar i föreningen riskerar innehavaren att få störningsanmärkningar. Är störningarna så omfattande att boendemiljön för föreningens övriga medlemmar inskränks kan även det leda till att nyttjanderätten förverkas.

I våra stadgar står det också att våra lägenheter ska användas som permanentbostad eftersom vi vill ha medlemmar som är på plats.

Har ni fler frågor är ni välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Uppdatering balkonger

Då börjar det närma sig uppstarten för detta projekt. Vi har valt att börja projektet efter sommaren så att alla ni kan utnyttja balkongerna under sommaren. Det preliminära uppstarten kommer bli vecka 33. Vi börjar med A-huset (69-77) och gör klart det helt innan vi går vidare till B-huset respektive C-huset. TBO räknar med cirka två månader per huskropp.

Det första som skall göras är att befintligt räcke monteras ner och efter det kommer den nuvarande balkongplattan att sågas bort. Det kommer bli lite högljutt när betongsågarna jobbar tyvärr. Under tiden kommer balkongerna plomberas så att ingen av misstag går ut på balkongen.

Vi kommer med mer info i början av augusti. Håll utkik här på hemsidan för att hålla er uppdaterade.

Grillfest fredag 16 juni kl 17.00

Nu på fredag den 16 juni från kl 17.00 är ni välkomna att grilla. Grillarna kommer finnas mellan A- och B-huset.

Föreningen står för grillar och ni tar med er det ni vill grilla.

Välkomna!

Uppdatering måsarna + balkongerna

Vi börjar med lite info rörande måsarna. Som vi skrev för ett tag sedan har vi anlitat Anticimex för detta och nu har vi fått ett datum då de skall utföra jobbet. De kommer påbörja jobbet på morgonen den 12e juni. Jobbet kommer ta cirka 3 dagar. Har ni stora problem med måsarna innan dess som om de t.ex. attackerar er får ni höra av er till styrelsen.

Sen en liten uppdatering gällande balkongerna. Projekteringen av balkonger håller fortfarande på. Arbetet med balkongerna kommer som vi sagt tidigare att påbörjas direkt efter semestrarna i augusti. Det är bestämt att jobbet kommer påbörjas i A-huset och sen gå vidare med B- resp. C-huset.

Vi kommer snart gå ut med en intresseanmälan rörande hur många som är intresserade av att glasa in sina balkonger. Det är absolut inget bindande utan är mest för att se hur stort intresset är.

Hobbyrumsröj

Som vi har skrivit vid ett tidigare tillfälle används våra hobbyrum mer och mer som förråd. För att komma till rätta med detta satte vi för några månader sedan upp lappar på våra entréer om att vi skall ha en rensning av dem.

Den 19 april låste vi hobbyrummen för att inte fler saker ska komma dit. Har ni saker som skall behållas kan ni kontakta oss i styrelsen. Det som finns kvar den 3 maj kommer forslas bort av Egeryds.

 

 

 

Måsproblematiken

Som ni alla hört har måsarna kommit hit igen! Som säkert flera av er upplevt så är måsarna ett stort problem. Dels deras skränanden kl 4 på morgonen men också att de attackerar oss boende när vi ska gå till våra garage eller lämna sopor i miljörummen.

Därför har vi nu kontaktat Anticimex och tänker köpa deras tjänst “Fågelsäkring”. Den tjänsten bygger på att de med olika medel ser till att måsarna tycker att det är väldigt tråkigt att bygga bo hos just oss. Vad vi har förstått är det den enda riktigt säkra metod som finns att bli av med dem. Ungefär 95% av måsarna blir man av med.

Vi vet inte i dagsläget när de kommer börja men vi återkommer med mer info när vi har det.

Uppdatering balkongprojektet

Nu börjar resan mot nya balkonger. Det första steget är att TBO måste få tillgång till alla de lägenheter där en ny balkong ska sättas upp. De behöver lasermäta för deras projektering. Själva projekteringen är nästa steg i processen. När projekteringen är klar startar tillverkningen av de nya balkongerna.

Det är planerat att de första balkongerna kommer börjas sågas ner precis efter semestrarna i augusti. Sen tar det cirka 2 månader per hus att färdigställa dem. Det är inte bestämt några detaljer som t.ex vilket hus vi ska börja med. Vi återkommer med den infon.

Men det första steget är som sagt att lasermäta och därför har vi stoppat ner lappar i era brevlådor. Dessa lappar behövs fyllas i för att TBO (samt en styrelseledamot) ska få komma in i era lägenheter. Vi skulle vilja att ni kryssade för om ni har möjlighet att vara med själva, om ni kan lämna nyckel till en granne eller om ni lämnar tillstånd/fullmakt för TBO/styrelseledamoten att gå in med huvudnyckeln. Själva mätningen tar max 5 minuter per lägenhet och vi börjar på Restalundsvägen 69. Mätningarna skall äga rum 19 och 20 april. Lapparna lämnar ni i föreningens brevlåda i det enda miljörummet.

Det kommer mer info framöver så gå in på hemsidan och läs.

Äntligen! Nya balkonger är på gång.

Idag fick vi svar från byggnadsnämnden. De har godkänt vår bygglovsansökan angående balkonger. Nu ligger bollen hos styrelsen och vi kommer starta projektet så snart som möjligt. Håll utkik här på hemsidan, mer information kommer.