Styrelseinfo – December

Eltariffer november  2023 

Lägenhetsel: 2,375 kr inkl. moms 

Laddstolpe el: 2,75 kr inkl. moms 

Info reliningprojektet

Relineringsprojektet går enligt tidsplan. Hus-A 69-77,  är nu färdigt.  Hus-B 79-87 är påbörjat. Örebro relining har julledigt V 51-52-01, start igen den 8 januari. 

Föreningslokalen är nu öppen för bokning igen!

Lokaler 

Det finns några lediga lokaler i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds. 

Storlek på lokaler:

Lokal 1: 84 m2 

Lokal 2: 103 m2 

Styrelsearbete 

Vi har en person som har slutat i Styrelsen så är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss. 

Avfallshantering 

Örebro kommun har informerat via folder i brevlådorna om avfallshantering. Ta del av den! Från 2024 är det obligatoriskt att sortera matavfall! Använd dom bruna påsarna! För mera info se www.orebro.se/avfall 

I miljöhusen som är två till antal så bör det råda en viss ordning! Ingenting får ställas utanför sopkärlen eller överfylla dessa, då uteblir tömningen! Föreningen får en onödig kostnad för att städa i utrymmena. Så är det fullt i det ena miljöhuset!  Titta i det andra! 

Tänk på källsortering! Vik även ihop kartonger! Det blir dyrt att transportera luft! 

 

Mvh Styrelsen 

Styrelseinfo – November

Eltariffer oktober 2023

Lägenhetsel: 1,75 kr inkl. moms

Laddstolpe el: 2,125 kr inkl. moms

Reliningprojektet

Relining-projektet går enligt tidsplan. Föreningslokalen är tyvärr inte bokbar under den tiden! Återkommer när den är bokningsbar.

Men ni kan använda relaxen. Om inte taggen på nyckeln är aktiverad för åtkomst till relaxen så kontakta oss på brfstaven@gmail.com så löser vi det utan att behöva deponera någon avgift. När projektet är slutfört så avaktiverar vi taggen eller om ni vill betala deponeringsavgifter och fortsätta använda relaxen. Vi ska titta på att utöka tillgängligheten.

Inglasning

Om ni vill få balkongerna inglasade anmäl er enligt det anslagna dokumentet på entrédörrarna! Ni kan få ner kostnaderna om ni är flera samt att ni delar på kostnaden för bygglovet. Det är redan många intresserade för inglasning!

Lediga lokaler

Det finns några lediga lokaler och förråd i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Storlek på lokaler!

Lokal 1: 84 m2

Lokal 2: 103 m2

Styrelsearbete

Vi har en person som har slutat i Styrelsen så är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Miljörummen

I soprummen som är två till antal så bör det råda en viss ordning! Ingenting får ställas utanför sopkärlen eller överfylla dessa, då tar inte dom som tömmer! Då får föreningen en onödig kostnad för att städa i utrymmena. Så är det fullt i det ena, titta i det andra! Tänk på källsortering! Vik även ihop kartonger! Det blir dyrt att transportera luft!

Mvh

Styrelsen

Kallelse till årsstämma 2023

Medlemmarna i Brf Staven i Örebro kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: onsdagen den 22 november 2023, kl. 18.00

Plats: Föreningslokalen Restalundsvägen 77. (ingång på gaveln)

För er som inte kan närvara personligen på stämman finns fullmakt att ladda ner på hemsidan, www.brfstaven.se, se fliken ”Blanketter”. Finns även i er brevlåda.

Efter stämman bjuds det på smörgåstårta och något att dricka till.

Mvh Styrelsen

Styrelseinfo – Oktober

Eltariffer September 2023

Lägenhetsel: 1,50 kr inkl. moms

Laddstolpe el: 1,875 kr inkl. moms

Info reliningprojektet

Måndagen den 2 oktober startar relineringsprojektet i Hus A entré 69-77! Beräknad tidsåtgång för A-huset är oktober och november.

Föreningslokalen är tyvärr inte bokbar under den tiden! Vi ska försöka att lösa så att den som behöver kan använda duschen och toaletten där. Info om det kommer!

Ett ställe som kommer fungera redan från måndag 2 oktober är relaxen i B-huset. Om inte taggen på nyckeln är aktiverad för åtkomst till relaxen så kontakta oss på brfstaven@gmail.com så löser vi det utan att behöva deponera någon avgift. Men när projektet är slutfört så avaktiverar vi taggen eller om ni vill betala deponeringsavgifter och fortsätta använda relaxen. Vi ska titta på möjligheterna att utöka tillgängligheten.

Inglasning balkonger

Om ni vill få balkongerna inglasade anmäl er enligt det anslagna dokumentet på entrédörrarna. Ni kan få ner kostnaderna om ni är flera samt att ni delar på kostnaden för bygglovet.

Det är redan 7 intresserade för inglasning!

Lokaler

Det finns fortfarande några lediga lokaler och förråd i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Storlek på lokaler enligt nedan:

Lokal 1: 84 m2

Lokal 2: 103 m2

Styrelsearbete

Vi har en person som har slutat i Styrelsen så är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Soprummen

I soprummen som är två till antal så bör det råda en viss ordning! Ingenting får ställas utanför sopkärlen eller överfylla dessa då tar inte dom som tömmer! Då får föreningen en onödig kostnad för att städa i utrymmena.

Så är det fullt i det ena, titta i det andra! Tänk på källsortering! Vik även ihop kartonger! Det blir dyrt att transportera luft!

Mvh

Styrelsen

Styrelseinfo – September

Eltariffer augusti 2023

Lägenhets el: 1,75 kr inkl. moms

Laddstolpe el: 2,125 kr inkl. moms

Info rörande eltarifferna

Vad går eltarifferna till?

EoN.

1. Grundavgift, fast.

2. Effektavgift, kW

3. El överföring, kWh

4. Energiskatt, kWh

5. Moms

GodEl.

1. Fast avgift

2. Snittpris/månad

Prisuppgifterna på dessa varierar med förbrukningen.

Gruppköp inglasning

Om ni vill få balkongerna inglasade anmäl er enligt det anslagna dokumentet på entrédörrarna! Ni kan få ner kostnaderna om ni är flera samt att ni delar på kostnaden för bygglovet.

Det finns redan idag redan fem intresserade för inglasning!

Reliningsprojektet

Det kommer en sammanställning från informationsmötet vi hade med Örebro Relining inom kort i era brevlådor.

Lediga lokaler

Det finns några lediga lokaler och förråd i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Storlek på lokaler är:

Lokal 1: 84 m2

Lokal 2: 103 m2

Storlek på förråd. 11 m2

Styrelsearbete

Vi har en person som har slutat i Styrelsen så är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Påminnelse om sopor

Tänk på att källsortera! Vik även ihop kartonger! Det blir dyrt att transportera luft!

Mvh

Styrelsen

Styrelseinfo – Augusti

Eltariffer

Lägenhetsel: Oförändrad

Laddstolpe el: Oförändrad

Extrastämma

En extrastämma kommer att hållas 31 augusti 2023 18:00 i föreningslokalen.

Styrelsen kommer att informera om uppdateringen av stadgarna.

Ni kommer även att få en redogörelse om vinterns projekt av Örebro Relining.

Se aviserad information i trapphus och brevlådor eller ladda ner den HÄR.

Lokaler

Det finns några lediga lokaler och förråd i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Storlek på lokaler!

Lokal 1: 84 m2

Lokal 2: 103 m2

Storlek på förråd: 11 m2

Styrelsearbete

Vi söker fortfarande en person till styrelsen! Är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är att vara med i Styrelse. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Övrigt

Det är väldigt trevligt att ni använder våra grillplatser samt pergolor!

Men flyttar ni möbler mellan innergårdarna så se till att bära tillbaka det ni lånat!

Städa efter er!

Tänk på källsortering!

Vik även ihop kartonger! Det blir dyrt att transportera luft!

Mvh Styrelsen

Styrelseinfo – Juli

Eltariffer

Lägenhetsel: Oförändrad

Laddstolpe: Oförändrad

Hyresavier

Vill ni inte ha avierna i er brevlåda så vill vi tipsa om att ni kan anmäla er e-postadress till ekonomiskforvaltning@egeryds.se

Då kommer ni att få avierna på e-post!

Vill ni även använda er av autogiro så finns ett formulär för det att hämta på vår hemsida under fliken blanketter. Blanketter – Brf Staven

Frågor angående avier? Kontakta Egeryds 019–181818 eller e-postadressen ovan!

Info relining av avloppsstammar

Upphandlingen av kontraktet för renlining av våra avloppsstammar är klart och vi har valt en entreprenör som skall utföra jobbet hos oss.

Detta är ett omfattande projekt som kommer få inverkan på samtliga lägenheter! Även vind- och källarförråden påverkas. Vissa lokaler som hyrs av medlemmar samt externa hyresgäster blir även de påverkade. Relingen av avloppsstammarna sker mellan vindsbjälklag och källartak. Även anslutningar till kök och toalett påverkas.

Projektet börjar i oktober! Mer detaljerad information kommer samt ett medlemsmöte kommer att hållas i början av september.

Där kan ni ställa frågor direkt till entreprenören! Se bifoga info! Informationsblad

Lokaler

Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Styrelsearbete

Vi söker fortfarande en person till styrelsen! Är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är att vara med i Styrelse. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Övrigt

Det är väldigt trevligt att ni använder våra grillplatser samt pergolor!

Men flyttar ni möbler mellan innergårdarna så se till att bära tillbaka det ni lånat!

Städa efter er!

Tänk på källsortering!

Vik även ihop kartonger! Det blir dyrt att transportera luft!

Mvh Styrelsen

Styrelseinfo – Maj

Här kommer en liten rapport från oss i styrelsen.

Eltariffer: Eltariff för maj! Lägenhetstariff 1,95 inkl moms. Laddstolpe 2,30 inkl moms.

Som ni kanske märkt så är det fortfarande problem med månadsavierna! Det bästa är att anmäla sin e-postadress till ekonomiskforvalting@egeryds.se

Då kommer ni att få avierna på e-post!  Vill ni även använda er av autogiro så finns ett formulär för det att hämta på vår hemsida under fliken blanketter. Blanketter – Brf Staven

För att föreningen ska få ett bättre kassaflöde måste vi ta betalt för innestående eltariffer! På juni avin aviserades februari och mars! På avin för juli kommer april och maj att aviseras.

Lokaler: Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Vi måste prioritera våra avloppsrör från lägenheterna! Vi i styrelsen har tagit in offert från ett antal leverantörer och dessa är nu granskade. Styrelsen beslutar om vilken leverantör som skall få jobbet nästa möte! Mer info kommer!

Styrelsearbete: Vi söker fortfarande en person till styrelsen! Är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är att vara med i Styrelse. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Det är väldigt trevligt att ni använder våra grillplatser samt pergolor! Men flyttar ni möbler mellan innergårdarna så se till att bära tillbaka det ni lånat! Städa efter er! Tänk på källsortering! Vik även ihop kartonger!

Styrelseinfo – April del 2

Här kommer en liten rapport från oss i styrelsen.

Eltariffer: Eltariff för april är oförändrad.

Information från GodEl

Så förändras villkoren för ert elavtal från och med 1 maj 2023:

  • Vårt påslag ändras från 2 öre till 5 öre (exkl. moms) per förbrukad kWh.
  • Den fasta månadsavgiften ändras från 20 kronor till 39 kronor (exkl. moms)
  • Vi inför en kreditkostnad. Kostnaden är rörlig och ligger för närvarande på 0,5 öre per kilowattimme.
  • Eftersom er förbrukning läses av per timme, så kallad timavräkning, lägger vi automatiskt över er på vårt timprisavtal.

Lokaler: Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Vi måste prioritera våra avloppsrör från lägenheterna! Så nu pågår arbete med att ta in offerter på relining av rören! De är i så dåligt skick att VOAV inte kan spola en gång till.

Styrelsearbete: Är ni intresserade av att vara med i Styrelsen får ni väldigt gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Det har installerats två nya torkskåp! Ett i B-huset och ett i C-husets tvättstugor.

Det är väldigt trevligt att ni använder våra grillplatser samt pergolor! Men flyttar ni möbler mellan innergårdarna så se till att bära tillbaka det ni lånat! Städa efter er!

Tänk på källsortering!

Vik även ihop kartonger!