Styrelseinfo – September

Eltariffer augusti 2023

Lägenhets el: 1,75 kr inkl. moms

Laddstolpe el: 2,125 kr inkl. moms

Info rörande eltarifferna

Vad går eltarifferna till?

EoN.

1. Grundavgift, fast.

2. Effektavgift, kW

3. El överföring, kWh

4. Energiskatt, kWh

5. Moms

GodEl.

1. Fast avgift

2. Snittpris/månad

Prisuppgifterna på dessa varierar med förbrukningen.

Gruppköp inglasning

Om ni vill få balkongerna inglasade anmäl er enligt det anslagna dokumentet på entrédörrarna! Ni kan få ner kostnaderna om ni är flera samt att ni delar på kostnaden för bygglovet.

Det finns redan idag redan fem intresserade för inglasning!

Reliningsprojektet

Det kommer en sammanställning från informationsmötet vi hade med Örebro Relining inom kort i era brevlådor.

Lediga lokaler

Det finns några lediga lokaler och förråd i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Storlek på lokaler är:

Lokal 1: 84 m2

Lokal 2: 103 m2

Storlek på förråd. 11 m2

Styrelsearbete

Vi har en person som har slutat i Styrelsen så är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Påminnelse om sopor

Tänk på att källsortera! Vik även ihop kartonger! Det blir dyrt att transportera luft!

Mvh

Styrelsen

Styrelseinfo – Augusti

Eltariffer

Lägenhetsel: Oförändrad

Laddstolpe el: Oförändrad

Extrastämma

En extrastämma kommer att hållas 31 augusti 2023 18:00 i föreningslokalen.

Styrelsen kommer att informera om uppdateringen av stadgarna.

Ni kommer även att få en redogörelse om vinterns projekt av Örebro Relining.

Se aviserad information i trapphus och brevlådor eller ladda ner den HÄR.

Lokaler

Det finns några lediga lokaler och förråd i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Storlek på lokaler!

Lokal 1: 84 m2

Lokal 2: 103 m2

Storlek på förråd: 11 m2

Styrelsearbete

Vi söker fortfarande en person till styrelsen! Är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är att vara med i Styrelse. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Övrigt

Det är väldigt trevligt att ni använder våra grillplatser samt pergolor!

Men flyttar ni möbler mellan innergårdarna så se till att bära tillbaka det ni lånat!

Städa efter er!

Tänk på källsortering!

Vik även ihop kartonger! Det blir dyrt att transportera luft!

Mvh Styrelsen

Styrelseinfo – Juli

Eltariffer

Lägenhetsel: Oförändrad

Laddstolpe: Oförändrad

Hyresavier

Vill ni inte ha avierna i er brevlåda så vill vi tipsa om att ni kan anmäla er e-postadress till ekonomiskforvaltning@egeryds.se

Då kommer ni att få avierna på e-post!

Vill ni även använda er av autogiro så finns ett formulär för det att hämta på vår hemsida under fliken blanketter. Blanketter – Brf Staven

Frågor angående avier? Kontakta Egeryds 019–181818 eller e-postadressen ovan!

Info relining av avloppsstammar

Upphandlingen av kontraktet för renlining av våra avloppsstammar är klart och vi har valt en entreprenör som skall utföra jobbet hos oss.

Detta är ett omfattande projekt som kommer få inverkan på samtliga lägenheter! Även vind- och källarförråden påverkas. Vissa lokaler som hyrs av medlemmar samt externa hyresgäster blir även de påverkade. Relingen av avloppsstammarna sker mellan vindsbjälklag och källartak. Även anslutningar till kök och toalett påverkas.

Projektet börjar i oktober! Mer detaljerad information kommer samt ett medlemsmöte kommer att hållas i början av september.

Där kan ni ställa frågor direkt till entreprenören! Se bifoga info! Informationsblad

Lokaler

Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Styrelsearbete

Vi söker fortfarande en person till styrelsen! Är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är att vara med i Styrelse. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Övrigt

Det är väldigt trevligt att ni använder våra grillplatser samt pergolor!

Men flyttar ni möbler mellan innergårdarna så se till att bära tillbaka det ni lånat!

Städa efter er!

Tänk på källsortering!

Vik även ihop kartonger! Det blir dyrt att transportera luft!

Mvh Styrelsen

Styrelseinfo – Maj

Här kommer en liten rapport från oss i styrelsen.

Eltariffer: Eltariff för maj! Lägenhetstariff 1,95 inkl moms. Laddstolpe 2,30 inkl moms.

Som ni kanske märkt så är det fortfarande problem med månadsavierna! Det bästa är att anmäla sin e-postadress till ekonomiskforvalting@egeryds.se

Då kommer ni att få avierna på e-post!  Vill ni även använda er av autogiro så finns ett formulär för det att hämta på vår hemsida under fliken blanketter. Blanketter – Brf Staven

För att föreningen ska få ett bättre kassaflöde måste vi ta betalt för innestående eltariffer! På juni avin aviserades februari och mars! På avin för juli kommer april och maj att aviseras.

Lokaler: Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Vi måste prioritera våra avloppsrör från lägenheterna! Vi i styrelsen har tagit in offert från ett antal leverantörer och dessa är nu granskade. Styrelsen beslutar om vilken leverantör som skall få jobbet nästa möte! Mer info kommer!

Styrelsearbete: Vi söker fortfarande en person till styrelsen! Är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är att vara med i Styrelse. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Det är väldigt trevligt att ni använder våra grillplatser samt pergolor! Men flyttar ni möbler mellan innergårdarna så se till att bära tillbaka det ni lånat! Städa efter er! Tänk på källsortering! Vik även ihop kartonger!

Styrelseinfo – April del 2

Här kommer en liten rapport från oss i styrelsen.

Eltariffer: Eltariff för april är oförändrad.

Information från GodEl

Så förändras villkoren för ert elavtal från och med 1 maj 2023:

  • Vårt påslag ändras från 2 öre till 5 öre (exkl. moms) per förbrukad kWh.
  • Den fasta månadsavgiften ändras från 20 kronor till 39 kronor (exkl. moms)
  • Vi inför en kreditkostnad. Kostnaden är rörlig och ligger för närvarande på 0,5 öre per kilowattimme.
  • Eftersom er förbrukning läses av per timme, så kallad timavräkning, lägger vi automatiskt över er på vårt timprisavtal.

Lokaler: Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Vi måste prioritera våra avloppsrör från lägenheterna! Så nu pågår arbete med att ta in offerter på relining av rören! De är i så dåligt skick att VOAV inte kan spola en gång till.

Styrelsearbete: Är ni intresserade av att vara med i Styrelsen får ni väldigt gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Det har installerats två nya torkskåp! Ett i B-huset och ett i C-husets tvättstugor.

Det är väldigt trevligt att ni använder våra grillplatser samt pergolor! Men flyttar ni möbler mellan innergårdarna så se till att bära tillbaka det ni lånat! Städa efter er!

Tänk på källsortering!

Vik även ihop kartonger!

Styrelseinfo – April

Denna information är samma som vi i styrelsen delade ut i era brevlådor igår. Vi lägger upp den här också utifall någon inte är på plats eller hyr ut sin lägenhet i andrahand.

Vi på Egeryds har under våren genomfört ett byte av fastighetssystem som innebär vissa mindre förändringar.

Kopplat till avier så har ni tidigare fått 3 avier varje kvartal, numera kommer ni få en avi varje månad där ni som medlemmar har möjlighet att ändra leveransmetod av dessa.

Avier kommer att levereras på samma sätt som tidigare i nuläget och på sikt kommer det komma ut info kring andra leveransmetoder av era avier.

Ni som redan ändrat till autogiro alternativt epost-faktura kommer få avierna enligt tidigare önskemål.

Mer info kommer och har ni frågar är ni välkomna att maila till ekonomiskforvaltning@egeryds.se.

Styrelseinfo – Mars

Här kommer en liten rapport från oss i Styrelsen.

Eltariffer: Eltariff för mars är oförändrad.

Hyresavier: Som ni kanske märkt så har det varit problem med hyresavier från Egeryds beroende på att dom byter ekonomisystem. När avierna kommer så kontrollera att allt är rätt! Om inte kontakta Egeryds!

Det kommer även att skickas ut en inbjudan till en ny portal som finns på Egeryds hemsida där ni får en egen sida, den heter Pigello. Läs mera på Egeryds hemsida.

Lokaler: Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Solceller: Arbetet är pausat för tillfället! Vi måste prioritera våra avloppsrör från lägenheterna! Så nu pågår det arbete med att ta in offerter på lining av rören! Dom är i så dåligt skick att VOAV inte kan spola en gång till.

Ventilation: Vi kommer även under våren att göra en översyn av ventilationen i lägenheterna. Mera info kommer i era brevlådor när det kommer att ske.

Styrelsearbete: Vi har en person som slutar i Styrelsen så är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Påminnelse att vi har källsortering i föreningen!

Tänk på att spara energi!

Styrelseinfo – Februari

Lokaler: Vår hyresgäst i 89:an har nu lämnat vår förening så även där finns nu en ledig lokal. Vår veterinär i föreningen håller också på och flyttar ut till Hjälmarberget så den lokalen kommer också stå tom snart. Så som ni märker har vi en hel del tomma lokaler i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Solceller: Arbetet med att ta in offerter fortsätter.

Inglasningar av balkonger: Som vi skrev för några månader sedan så skall ni anlita TBO om ni inte har inglasning idag och vill ha det. Glöm inte heller att bygglov måste sökas för det.

Hissbyte: Igår startade bytet av hissmotor i 83:an.

Nycklar: Varje lägenhet har fått tre (3) nycklar som är det antal som alltid ska följa lägenheten. Har ni flera så vill vi vid försäljning få in övertaligt antal nycklar till styrelsen för avaktivering! Om inte köpare är i behov av dessa. Borttappade nycklar måste omedelbart anmälas till styrelse för avaktivering.

Elpriser: Dessa ligger kvar på samma som förra månaden.

Styrelseinfo – Januari

Här kommer en liten rapport från oss i Styrelsen för januari månad.

Föreningen har tecknat ett nytt försäkringsavtal!

Written Insurance Sweden AB, 559317-8691

www.writteninsurance.se

Adress: Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

Telefon: 08-120 513 35

E-postadress: info@writteninsurance.se

Tänk på att ni inte behöver teckna bostadsrättstillägg i hemförsäkringen! Föreningen har ett gemensamt för samtliga medlemmar.

Utbetalning av elstöd: Ni har säkert läst mycket om det elstöd som staten skall betala ut. Vi har fått lite frågor om detta och vi vill förtydliga att det inte är något som vi enskilda medlemmar kommer få. Det rör privatpersoner som har ett eget elavtal.

Eltariffer: Nu sjunker eltariffer för januari så blir kostnaden 2,50 inkl moms för lägenhetsel och 2,875 inkl moms för laddstolpar.

Portkoden kommer att bytas 1 mars! Avisering nykod i postfacken mitten februari!

Det kommer att ske förändringar i bostadsrättslagen från 1 januari! Var noga med att kontrollera det innan ni gör något i era bostäder. Se även hemsidan för information och hör gärna av er till oss i styrelsen med frågor. Länk: Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter – Bredablick Förvaltning (bredablickforvaltning.se)

Lokaler: Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Solceller: Arbetet med att ta in offerter pågår.

Styrelsearbete: Vi har en person som slutar i Styrelsen så är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Det är några som hört av sig angående inglasning av balkonger! Vi har i styrelsen beslutat att endast en entreprenör kan accepteras, vilket har att göra med enhetligt utseende av fasader. TBO Haglinds AB 0589-866 00 Glöm inte byggnadslov.

Påminnelse att vi har källsortering i föreningen!

Tänk på att spara energi!