AirBnB och annan korttidsuthrning

Så här i sommartider tänkte vi förtydliga vad vi har för regler gällande korttidsuthyrning direkt eller via tjänster som AirBnB.

En andrahandsuthyrning kräver alltid, enligt bostadsrättslagen, att man som bostadsrättshavare ansöker om styrelsens tillstånd. Enligt lag ska styrelsen bevilja en andrahandsuthyrning om bostadsrättshavaren kan ange ett skäl, exempelvis arbete eller studier på annan ort, provsamboende, uthyrning till närstående eller att man har svårt att sälja sin lägenhet. Det som håller på att bli vanligare och vanligare är att korttidsuthyra sin lägenhet. Många bostadsrättsinnehavare är inte medvetna om, eller struntar i, att uthyrningsformen ska betraktas som en vanlig andrahandsuthyrning där man behöver bostadsrättsstyrelsens tillåtelse för att få hyra ut. Något som i de flesta fall kan bli svårt att få igenom eftersom detta inte att är betrakta som ett legitimt skäl för uthyrning.

En otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att nyttjanderätten förverkas och att man blir av med sin bostadsrätt. Den som hyr ut en lägenhet i andra hand är dessutom alltid ansvarig gentemot föreningen. Om bostadsrättsinnehavaren hyr ut frekvent till olika hyresgäster som exempelvis skapar störningar i föreningen riskerar innehavaren att få störningsanmärkningar. Är störningarna så omfattande att boendemiljön för föreningens övriga medlemmar inskränks kan även det leda till att nyttjanderätten förverkas.

I våra stadgar står det också att våra lägenheter ska användas som permanentbostad eftersom vi vill ha medlemmar som är på plats.

Har ni fler frågor är ni välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Uppdatering balkonger

Då börjar det närma sig uppstarten för detta projekt. Vi har valt att börja projektet efter sommaren så att alla ni kan utnyttja balkongerna under sommaren. Det preliminära uppstarten kommer bli vecka 33. Vi börjar med A-huset (69-77) och gör klart det helt innan vi går vidare till B-huset respektive C-huset. TBO räknar med cirka två månader per huskropp.

Det första som skall göras är att befintligt räcke monteras ner och efter det kommer den nuvarande balkongplattan att sågas bort. Det kommer bli lite högljutt när betongsågarna jobbar tyvärr. Under tiden kommer balkongerna plomberas så att ingen av misstag går ut på balkongen.

Vi kommer med mer info i början av augusti. Håll utkik här på hemsidan för att hålla er uppdaterade.

Grillfest fredag 16 juni kl 17.00

Nu på fredag den 16 juni från kl 17.00 är ni välkomna att grilla. Grillarna kommer finnas mellan A- och B-huset.

Föreningen står för grillar och ni tar med er det ni vill grilla.

Välkomna!

Uppdatering måsarna + balkongerna

Vi börjar med lite info rörande måsarna. Som vi skrev för ett tag sedan har vi anlitat Anticimex för detta och nu har vi fått ett datum då de skall utföra jobbet. De kommer påbörja jobbet på morgonen den 12e juni. Jobbet kommer ta cirka 3 dagar. Har ni stora problem med måsarna innan dess som om de t.ex. attackerar er får ni höra av er till styrelsen.

Sen en liten uppdatering gällande balkongerna. Projekteringen av balkonger håller fortfarande på. Arbetet med balkongerna kommer som vi sagt tidigare att påbörjas direkt efter semestrarna i augusti. Det är bestämt att jobbet kommer påbörjas i A-huset och sen gå vidare med B- resp. C-huset.

Vi kommer snart gå ut med en intresseanmälan rörande hur många som är intresserade av att glasa in sina balkonger. Det är absolut inget bindande utan är mest för att se hur stort intresset är.

Hobbyrumsröj

Som vi har skrivit vid ett tidigare tillfälle används våra hobbyrum mer och mer som förråd. För att komma till rätta med detta satte vi för några månader sedan upp lappar på våra entréer om att vi skall ha en rensning av dem.

Den 19 april låste vi hobbyrummen för att inte fler saker ska komma dit. Har ni saker som skall behållas kan ni kontakta oss i styrelsen. Det som finns kvar den 3 maj kommer forslas bort av Egeryds.

 

 

 

Måsproblematiken

Som ni alla hört har måsarna kommit hit igen! Som säkert flera av er upplevt så är måsarna ett stort problem. Dels deras skränanden kl 4 på morgonen men också att de attackerar oss boende när vi ska gå till våra garage eller lämna sopor i miljörummen.

Därför har vi nu kontaktat Anticimex och tänker köpa deras tjänst “Fågelsäkring”. Den tjänsten bygger på att de med olika medel ser till att måsarna tycker att det är väldigt tråkigt att bygga bo hos just oss. Vad vi har förstått är det den enda riktigt säkra metod som finns att bli av med dem. Ungefär 95% av måsarna blir man av med.

Vi vet inte i dagsläget när de kommer börja men vi återkommer med mer info när vi har det.

Uppdatering balkongprojektet

Nu börjar resan mot nya balkonger. Det första steget är att TBO måste få tillgång till alla de lägenheter där en ny balkong ska sättas upp. De behöver lasermäta för deras projektering. Själva projekteringen är nästa steg i processen. När projekteringen är klar startar tillverkningen av de nya balkongerna.

Det är planerat att de första balkongerna kommer börjas sågas ner precis efter semestrarna i augusti. Sen tar det cirka 2 månader per hus att färdigställa dem. Det är inte bestämt några detaljer som t.ex vilket hus vi ska börja med. Vi återkommer med den infon.

Men det första steget är som sagt att lasermäta och därför har vi stoppat ner lappar i era brevlådor. Dessa lappar behövs fyllas i för att TBO (samt en styrelseledamot) ska få komma in i era lägenheter. Vi skulle vilja att ni kryssade för om ni har möjlighet att vara med själva, om ni kan lämna nyckel till en granne eller om ni lämnar tillstånd/fullmakt för TBO/styrelseledamoten att gå in med huvudnyckeln. Själva mätningen tar max 5 minuter per lägenhet och vi börjar på Restalundsvägen 69. Mätningarna skall äga rum 19 och 20 april. Lapparna lämnar ni i föreningens brevlåda i det enda miljörummet.

Det kommer mer info framöver så gå in på hemsidan och läs.

Äntligen! Nya balkonger är på gång.

Idag fick vi svar från byggnadsnämnden. De har godkänt vår bygglovsansökan angående balkonger. Nu ligger bollen hos styrelsen och vi kommer starta projektet så snart som möjligt. Håll utkik här på hemsidan, mer information kommer.

Cykel- samt hobbyrumsröj

Som ni kanske sett på våra portar kommer vi under våren göra en cykel- och hobbyrumsröjning. Här kommer infon i korthet:

För att våra cykelförråd inte ska bli överfulla gör vi nu en cykelrumsrensning. Märk upp era cyklar med de klisterlappar ni fått i era brevlådor. Saknar ni lappar kan ni kontakta oss i styrelsen. Uppmärkningen ska ske senast 31 mars 2017. Detta gäller både cyklar i cykelrummen men även de som står utomhus i våra cykelställ. Ej uppmärkta cyklar kommer att fr.o.m. 3 april 2017 forslas bort och förvaras under en period på 6 månader. Kontakta oss i styrelsen om du vill hämta föremål som forslats bort.

Gällande hobbyrummen så börjar vissa av dem vara överfulla och användas som förråd. Vi ber er därför att plocka bort saker ni vet om att ni har där. Mellan den 19 april och 3 maj kommer vi låsa hobbyrummen för att kunna rensa ut dem. Det som finns kvar den 3 maj kommer forslas bort av Egeryds.

Vad ska vi göra med våra lokaler?

Som ni fått information om har vi två större lokaler som står tomma. Ikväll den 2 mars kl 18.00 träffas vi och går igenom de bägge lokalerna. Ni får väldigt gärna komma med idéer om vad vi skall göra med dem. Antingen kan ni komma ikväll eller så kan ni skicka ett mail till oss i styrelsen.