Städning Relaxen

Vi har den senaste tiden haft problem med att boende har bokat Relaxen men inte städat efter sig. Detta är inte acceptabelt. Det är inte roligt att ha bokat Relaxen och personen innan bara lämnat allt ostädat. Sker detta blir användaren av med sin deposition och tagg.

I fall som detta måste vi anlita en städfirma som kommer dit separat och städare hela Relaxen. En onödigt kostnad kan vi tycka.

Så vi i styrelsen vädjar till er att städa efter er när ni använt Relaxen.

Balkongprojektet – liten uppdatering

Inte jättemycket nytt att komma med men en liten sak. Den 25 maj har vi blivit kallade till förhandlingar av Hyresnämnden. Då kommer vårt ärende upp.

Vi lägger upp info här på sidan så att ni kan få besked om vad som händer.

Ombyggnad Restalundsvägen

Som ni kanske sett skall Restalundsvägen byggas om. Vi har inte fått någon information till oss men enligt Örebro Kommuns hemsida så ska ombyggnaden innebära mer grönytor, nya parkeringsplatser och en ny gångbana. Tyvärr gäller detta bara delen från Österplan upp till Ribbgatan. Från Ribbgatan och upp till ÖBO-husen kommer i etapp 2 då Skanska bygger sitt nya hus där.

Vi misstänker att den tredje delen av Restalundsvägen uppe hos oss inte kommer göras nåt med alls vilket är tråkigt tycker vi.

Vi har fortfarande ingen info när Kommunen kommer börja ta betalt för parkering på gatan. Vi återkommer här på sidan när vi vet mera.