Resultatet av Extrastämman klart

Vi i styrelsen vill börja med att tacka alla som närvarade samt de som inte kunde närvara men ändå gav oss fullmakter. Stort tack för ert engagemang!

Resultatet i omröstningen blev följande:

Fråga 1:

JA   97 st

NEJ  0 st

Fråga 2:

JA   87 st

NEJ  9 st

Blank: 1 st

 

På Fråga ett hade vi alltså ett enhälligt JA och på Fråga 2 måste vi gå vidare och se om någon av de 9 st som röstat nej bor i en etta. Vi kommer uppdatera er här på hemsidan i frågan.

Det som händer härnäst är att vi ska börja jaga de återstående 45 st lägenheterna om att de säger sin mening.

Extrastämma rörande balkongerna – 27/10: 18.00

Brf Staven Örebro1

Välkomna till denna extrastämma rörande våra balkonger. Som ni alla vet hade vi vårt ärende rörande våra balkonger uppe i Hyresnämnden innan sommaren. De hade synpunkter på två saker som vi nu har rättat till. Dels tyckte de att vi inte hade tillräckligt underlag som visade på att underhållsbehovet var av allvarlig karaktär och dels tyckte de att vi inte tillräckligt hade visat er hur balkongerna skulle se ut. Därför har vi gjort ytterligare en balkongbesiktning samt att vi bifogar mer info kring hur balkongerna kommer se ut. Denna senaste besiktning av balkongerna kom fram att vi måste göra något med våra balkonger. Frågan är egentligen bara om de ska vara samma storlek eller större.

I våras var 99% av er för nya större balkonger och därför känner vi i styrelsen att vi borde gå vidare efter Hyresnämndens beslut. Även denna gång kommer vi bifoga information kring detta och vi uppmanar er att läsa igenom den och höra av er till oss i styrelsen om ni har frågor innan stämman. Vi bifogar också en fullmakt för er som inte kan vara med personligen på stämman. Känner ni ingen annan i föreningen kan ni kryssa i rutan som gör att stämman kan fördela fullmakten bland de närvarande på stämman.

Ordningen är densamma nu som förut. Vi röstar på de två förslagen på stämman och om mer än 66% av de närvarande på stämman (inkl eventuella fullmakter) röstar jag gå vi vidare till nästa steg. Det är att gå med ärendet till Hyresnämnden en andra gång.

Har ni funderingar så hör av er är ni snälla! Via mail på brfstaven@gmail.com eller via formuläret “Kontakta oss” här på hemsidan. Har ni tappat bort ritningarna eller något annat är ni också välkomna att höra av er.

Bilden ovan är ett montage och speglar inte det exakta utseendet. Det är för att ni skall få ett hum om hur det kan se ut.

Kallelse – Extrastämma-2016

PS Ett fel har smygit sig in på en av ritningarna. Alternativ 1 (utan ettornas balkonger) hus C, våning 1 är det inritat en balkong på en etta som inte ska vara där. Den skall bara bara med på ritningarna alternativ 2.  DS