Rivning och igensättning av källartrappor

På grund av vårt balkongprojekt så tvingas vi göra en åtgärd vid tre stycken källarnedgångar. Eftersom de nya balkongerna blir större kommer det inte att gå att komma ner i dessa. Vilka det rör sig om kan ni se på bilden nedan. Vi har ringat in dem med rött.

Vi började med att ta in offerter på vad det skulle kosta att riva dem och “vrida” dem så att vi fick nya trappnedgångar. Detta visade sig dock var en ganska dyrbar historia så vi undersökte med berörda myndigheter om de var tvungna att vara kvar ur ett skyddsrumsperspektiv och ett utrymningsperspektiv. Det behövde de inte. Då tog vi in offerter på vad det skulle kosta att sätta igen dem. Den pengen visade sig vara 1/3 av kostnaden att riva och göra helt nya. Därför beslutade vi i styrelsen att gå på det alternativet, dvs att riva dem och sätta igenom dem.

Det jobbet kommer börja i början av augusti. Vi vet inte exakt datum ännu. Vi återkommer.

En sak vi kan säga redan nu dock är att det kommer bli lite bullrigt och stökigt ett tag framöver. Först ska källartrapporna alltså rivas och sen börjar jobbet med att såga ner de gamla balkongerna.

VI återkommer också inom kort med när ni i A-huset behöver utrymma era balkonger. Det får alltså inte vara något på dem när de börjar att såga ner dem. OBS att det bara rör A-huset, dvs 69-77.

 

Målning av garagen

Som ni kanske har sett har Krafft Måleri börjat måla våra garage. De har inte målats sedan de byggdes så det var hög tid att göra det. Därför gjorde vi i styrelsen en upphandling som vanns av Krafft Måleri. De har gjort den första strykningen och har en kvar.

AirBnB och annan korttidsuthrning

Så här i sommartider tänkte vi förtydliga vad vi har för regler gällande korttidsuthyrning direkt eller via tjänster som AirBnB.

En andrahandsuthyrning kräver alltid, enligt bostadsrättslagen, att man som bostadsrättshavare ansöker om styrelsens tillstånd. Enligt lag ska styrelsen bevilja en andrahandsuthyrning om bostadsrättshavaren kan ange ett skäl, exempelvis arbete eller studier på annan ort, provsamboende, uthyrning till närstående eller att man har svårt att sälja sin lägenhet. Det som håller på att bli vanligare och vanligare är att korttidsuthyra sin lägenhet. Många bostadsrättsinnehavare är inte medvetna om, eller struntar i, att uthyrningsformen ska betraktas som en vanlig andrahandsuthyrning där man behöver bostadsrättsstyrelsens tillåtelse för att få hyra ut. Något som i de flesta fall kan bli svårt att få igenom eftersom detta inte att är betrakta som ett legitimt skäl för uthyrning.

En otillåten andrahandsuthyrning kan leda till att nyttjanderätten förverkas och att man blir av med sin bostadsrätt. Den som hyr ut en lägenhet i andra hand är dessutom alltid ansvarig gentemot föreningen. Om bostadsrättsinnehavaren hyr ut frekvent till olika hyresgäster som exempelvis skapar störningar i föreningen riskerar innehavaren att få störningsanmärkningar. Är störningarna så omfattande att boendemiljön för föreningens övriga medlemmar inskränks kan även det leda till att nyttjanderätten förverkas.

I våra stadgar står det också att våra lägenheter ska användas som permanentbostad eftersom vi vill ha medlemmar som är på plats.

Har ni fler frågor är ni välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Uppdatering balkonger

Då börjar det närma sig uppstarten för detta projekt. Vi har valt att börja projektet efter sommaren så att alla ni kan utnyttja balkongerna under sommaren. Det preliminära uppstarten kommer bli vecka 33. Vi börjar med A-huset (69-77) och gör klart det helt innan vi går vidare till B-huset respektive C-huset. TBO räknar med cirka två månader per huskropp.

Det första som skall göras är att befintligt räcke monteras ner och efter det kommer den nuvarande balkongplattan att sågas bort. Det kommer bli lite högljutt när betongsågarna jobbar tyvärr. Under tiden kommer balkongerna plomberas så att ingen av misstag går ut på balkongen.

Vi kommer med mer info i början av augusti. Håll utkik här på hemsidan för att hålla er uppdaterade.