Inglasning – Demo 23 augusti 15-18

INGLASNING DEMO

Den 23 augusti mellan 15-18 utanför Restalundsvägen 79 kommer TBO att ställa ut en balkong på vår gård som vi kan titta på. Då kan vi se hur en inglasning kan se ut. Vi har förhandlat med TBO om grupprabatt. Den träder in om vi är fler än 30 stycken som beställer inglasning. Sista dag för beställning är v.36 – 4 september.

Prislista m.m. kommer vi visa när demon äger rum. Själva inglasningen får vi boende själva stå för och ett köpeavtal upprättas mellan den boende och TBO. Välkomna!

Har ni frågor redan idag är ni välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Tömning av balkonger

Nu börjar balkongprojektet närma sig och vi har några saker som vi vill informera om:

  • Det första som kommer hända är som ni redan har märkt att källartrapporna håller på och tas bort.
  • Nästa steg är att trädet som står vid A-huset mot grannföreningen tyvärr måste tas bort. Även de buskar som idag ligger utanför/under balkongerna måste tas bort. De är i vägen för de nya balkongerna.
  • När balkongerna kommer att sågas ner kommer det vara en del oljud. TBO har dock lovat att inte börja innan 08.00 på morgonen.
  • Sen måste vi be er att rensa ut era balkonger. Vi kommer att sätta upp lappar i trapphusen och dela ut till er alla men här nedan följer den infon:

–     –     –     –     –     –     –     –     –     –

Demontering av balkonger

Mån-/tis-/onsdag den 14-16 Aug kommer vi att starta demontering av er gamla balkong. Vi ber er därför att tömma era balkonger på alla föremål.

  • Hus A 69-77 ,töm balkong senast Söndag 13 Aug.
  • Hus B 79-87 ,töm balkong senast Söndag 20 Aug.
  • Hus C 89-99 ,töm balkong senast Söndag 27 Aug.

För att inte skada för er värdefulla, föremål som monterats på fasaden så ber vi er att även ta bort dessa. Det kan också vara bra att ta bort t.ex. värdefulla saker på insidan! Paraboler måste monteras ned och får inte återmonteras förrän efter godkänd besiktning.
Saker som finns kvar på balkongerna när demonteringen startar kommer att kastas i containrar, detta gäller även plastgolv/trätrall. Vi kommer att låsa balkongdörrarna utifrån med låsbleck innan nedmontering startar. Dessa låsbleck får under inga omständigheter röras av någon, då detta kan medföra livsfara. Om man behöver vädra kan man istället öppna fönstret. Alla fönster behöver vara stängda vid demontering av balkongerna då vatten annars kan komma att spolas in.

Allt arbete kommer att ske utifrån med lift eller ställning. Vissa markytor kommer att spärras av under tiden arbetet pågår. Iaktag stor försiktighet under byggtiden,då många maskiner/fordon är i rörelse.

Frågor? Tveka inte att kontakta någon av oss på: TBO-Haglinds AB

Tel: 0589-866 00 vx eller mail: kjell@tbo.se

Kjell Adolfsson 070-546 02 08