Uppdatering balkongerna

Då börjar vi äntligen se slutet på vårt balkongprojekt. På torsdag ska vi ha slutbesiktning i C-huset. Sen återstår återställande av marken runt våra hus.

Idag börjar också jobbet med inglasningarna för de som beställt det. Vi är uppe i cirka 70 stycken som beställt det. Om ni inte gjort det och känner att ni vill göra det framöver behöver bara kontakta oss i styrelsen eller TBO direkt så ordnar vi det. Samtidigt som de sätter upp inglasningarna skall åtgärder göras på de ställen som hade anmärkningar vid slutbesiktningen.

Gällande debitering för balkongdelen så börjar den från den månad som balkongerna kunnat tas i bruk. Det sammanfaller kanske inte med debiteringen från Egeryds men i så fall kommer det regleras på nästa månadsavier. Beloppet blir 200 kr/mån. Lägre än de 249 kr/månad som vi sa tidigare.