Angående grillning!

Många av er undrar säkert om man får grilla på våra grillplatser nu när det är eldningsförbud och svaret är att der får man göra.

Länsstyrelsen skriver så här på sin sida:

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda i hela Örebro län från och med den 3 juli klockan 8.00. Var uppmärksam på att det innebär att även fasta grillplatser, användningen av campingkök eller engångsgrillar, grillning på campingar med mera omfattas av eldningsförbudet.

Detta betyder att det INTE är tillåtet att:

  • använda engångsgrill
  • använda stormkök
  • göra upp eld eller grilla direkt på marken (även med stenring och vid fasta grillplatser)
  • elda eller grilla utomhus på campingplatser.

Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

Det är tillåtet att använda trädgårdsgrill på innegårdar, under förutsättning att fastighetsägaren eller bostadsrättsförningen inte har gjort en annan bedömning.

  • Grillen ska vara upphöjd från marken så att inte strålningsvärmen från elden antänder marken under.
  • Grillen ska inte stå på brännbart underlag, och släckmateriell ska finnas till hands.

Med andra ord så är det OK att grilla på våra GRILLPLATSER. Ingen annanstans!

En sak som är självklar men som vi ändå vill trycka på är att du som grillar också är ansvarig för att grillen är helt släckt när du är klar. Självklart kan tyckas men detta slarvas det med ibland. Vatten finns i våra miljörum.