Nyckeltaggar – hur använda dem?

Vi i styrelsen har fått information om att vissa boende tycker att de nya taggarna som finns i nycklarna inte är lika bra som de gamla eller att de inte alls funkar i entréportarna. En sak som vi kunde ha varit tydligare med är att man skannar av taggen på ett annat ställe än de gamla taggarna. De gamla skannade man av ovanför knappsatsen. Taggarna som sitter i våra nya nyklar skannar man av precis över knappsatsen. Sikta på siffran 5 så kommer det funka utmärkt.

Nytt städavtal

Vi i styrelsen vill meddela att vi är mitt uppe i slutfasen av en ny städupphandling. Vår nuvarande städentrepenör har inte gjort sitt jobb ordentligt så vi kände att vi var tvungna att avsluta det arbetet. Därfär har vi gjort en upphandling och begärt in anbud från företag i Örebro-trakten. Vi har hittils fått in svar från sju stycken företag som är intresserade. Vi återkommer med mer info när utvärderingen av anbudssvaren är klar.

Ny källarbelysning

I fredags påbörjade vi ett jobb med att byta ut vår gamla källarbelysning. Vi byter ut dem mot nya LED-armaturer som har rörelsedektektorer i sig. Ni behöver alltså inte trycka på knapparna utan de känner av när ni närmar er lamporna. Föreningen kommer spara el på detta byte då det dels är miljövänliga LED-lampor i armaturerna men också att de är kopplade så att de bara lyser upp där man är. Om någon är i tvättstugan skall det inte behöva lysa i uppgång nr 69.