Ansökan renovering

Från och med nu så vill vi i Styrelsen att ni vid renoveringar kontaktar oss i styrelsen minst en månad i förväg. Mer om i vilka fall detta gäller och saker man får och inte får göra hittar ni här ( https://www.brfstaven.se/?page_id=642 ).

På den sidan hittar ni även blanketten som ni fyller i och lägger i vår brevlåda i miljörummet mellan A- och B-huset.