Regler för uthyrning av vår lokal

Vi har uppdaterat reglerna för uthyrning av vår lokal och tillåter numera bara uthyrning max sex dagar i rad.

Uthyrning av lokalen skall också bara göras av boende i vår förening. Vi har fått förfrågan av andra som inte bor i vår förening om de får hyra den och