Styrelseinfo – September

Från och med 1 oktober är eltariffen 2,30 kr/kwh för hushållselen och 2,80 kr/kwh för laddstolparna.

Eltarifferna kommer ses över månadsvis för att följa med marknadspriserna. Ändringarna kan vara både uppåt och neråt.

Elbolaget föreningen har tecknat avtal med heter Godel. Här är deras hemsida om ni vill läsa mera. LÄNK

Fjärrvärme: Eon kommer från årsskiftet att höja avgiften med 15%. Detta kommer resultera i en väsentligt högre värmekostnad för oss i föreningen.

Miljörummen: Som ni alla vet har vi källsortering i vår förening. Vi har nyligen sett över och bytt ut vissa kärl i bägge miljörummen. På Örebro Kommuns hemsida kan ni få tips om hur vi tillsammans kan minska avfallet. LÄNK

Cykelrensning: Den 3 oktober kommer vi fortsätta cykelrensningen enligt det material som vi delat ut till er alla. Har ni ännu inte märkt upp era cyklar är det hög tid att göra det.

Solceller: Arbetet med att ta in offerter pågår.

Sen vill vi uppmana alla er att vi gemensamt tänker på att spara el och varmvatten. Speciellt i dessa tider där el- och uppvärmningskostnaderna rusar i höjden.