Styrelseinfo – Januari

Här kommer en liten rapport från oss i Styrelsen för januari månad.

Föreningen har tecknat ett nytt försäkringsavtal!

Written Insurance Sweden AB, 559317-8691

www.writteninsurance.se

Adress: Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

Telefon: 08-120 513 35

E-postadress: info@writteninsurance.se

Tänk på att ni inte behöver teckna bostadsrättstillägg i hemförsäkringen! Föreningen har ett gemensamt för samtliga medlemmar.

Utbetalning av elstöd: Ni har säkert läst mycket om det elstöd som staten skall betala ut. Vi har fått lite frågor om detta och vi vill förtydliga att det inte är något som vi enskilda medlemmar kommer få. Det rör privatpersoner som har ett eget elavtal.

Eltariffer: Nu sjunker eltariffer för januari så blir kostnaden 2,50 inkl moms för lägenhetsel och 2,875 inkl moms för laddstolpar.

Portkoden kommer att bytas 1 mars! Avisering nykod i postfacken mitten februari!

Det kommer att ske förändringar i bostadsrättslagen från 1 januari! Var noga med att kontrollera det innan ni gör något i era bostäder. Se även hemsidan för information och hör gärna av er till oss i styrelsen med frågor. Länk: Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter – Bredablick Förvaltning (bredablickforvaltning.se)

Lokaler: Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Solceller: Arbetet med att ta in offerter pågår.

Styrelsearbete: Vi har en person som slutar i Styrelsen så är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Det är några som hört av sig angående inglasning av balkonger! Vi har i styrelsen beslutat att endast en entreprenör kan accepteras, vilket har att göra med enhetligt utseende av fasader. TBO Haglinds AB 0589-866 00 Glöm inte byggnadslov.

Påminnelse att vi har källsortering i föreningen!

Tänk på att spara energi!