Styrelseinfo – Februari

Lokaler: Vår hyresgäst i 89:an har nu lämnat vår förening så även där finns nu en ledig lokal. Vår veterinär i föreningen håller också på och flyttar ut till Hjälmarberget så den lokalen kommer också stå tom snart. Så som ni märker har vi en hel del tomma lokaler i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Solceller: Arbetet med att ta in offerter fortsätter.

Inglasningar av balkonger: Som vi skrev för några månader sedan så skall ni anlita TBO om ni inte har inglasning idag och vill ha det. Glöm inte heller att bygglov måste sökas för det.

Hissbyte: Igår startade bytet av hissmotor i 83:an.

Nycklar: Varje lägenhet har fått tre (3) nycklar som är det antal som alltid ska följa lägenheten. Har ni flera så vill vi vid försäljning få in övertaligt antal nycklar till styrelsen för avaktivering! Om inte köpare är i behov av dessa. Borttappade nycklar måste omedelbart anmälas till styrelse för avaktivering.

Elpriser: Dessa ligger kvar på samma som förra månaden.