Styrelseinfo – Januari

Vi i Styrelsen vill börja med att önska er alla ett Gott Nytt 2024!

Eltariffer december 2023

Lägenhetsel: 2,375 kr inkl. moms

Laddstolpe el: 2,75 kr inkl. moms

Info

Styrelsen har beslutat att byta bredbandsleverantör! Mera info kommer i er brevlåda när kontrakt är signerade.

Örebro Relining har julledigt v.51-52-01, start igen den 8 januari.

Lokaler: Det finns några lediga lokaler i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Storlek på lokaler:

Lokal 1: 84 m2

Lokal 2: 103 m2

Styrelsearbete

Vi har en person som har slutat i Styrelsen så är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Avfallshantering

Örebro kommun har informerat via folder i brevlådorna om avfallshantering. Ta del av den! Från 2024 är det obligatoriskt att sortera matavfall! Använd dom bruna påsarna! För mera info se www.orebro.se/avfall

I miljöhusen som är två till antal så bör det råda en viss ordning! Ingenting får ställas utanför sopkärlen eller överfylla dessa, då uteblir tömningen! Föreningen får en onödig kostnad för att städa i utrymmena.

Så är det fullt i det ena miljöhuset, titta i det andra!

Tänk på källsortering!

Vik även ihop kartonger! Det blir dyrt att transportera luft!

Mvh

Styrelsen