Styrelseinfo – Februari

Eltariffer januari 2024:

Lägenhetsel: 2,375 kr inkl. moms

Laddstolpe el: 2,75 kr inkl. moms

Info:

Styrelsen har beslutat att byta bredbandsleverantör! Nu pågår arbetet med att installera bredbandsuttag i alla lägenheter. Mera information kommer från den nya bredbandsleverantören under våren. Nuvarande avtal gäller till 2024-11-30. Byte sker 2024-12-01

Reliningen pågår i Hus-B 79-87 preliminärt till v8. Sen går vi över till Hus-C 89-97

Lokaler: Det finns några lediga lokaler i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Storlek på lokaler:

Lokal 1: 84 m2

Lokal 2: 103 m2

Örebro kommun har informerat via folder i brevlådorna om avfallshantering! Ta del av den! Från 2024 är det obligatoriskt att sortera matavfall! Använd dom bruna påsarna! För mera info se www.orebro.se/avfall

I miljöhusen som är två till antal så bör det råda en viss ordning! Ingenting får ställas utanför sopkärlen eller överfylla dessa, då uteblir tömningen! Föreningen får en onödig kostnad för att städa i utrymmena.

Så är det fullt i det ena miljöhuset! Titta i det andra! Tänk på källsortering!

Vik även ihop kartonger! Det blir dyrt att transportera luft!

Mvh

Styrelsen