Blanketter

Instruktioner Laddstolpe

Laddplatserna är endast till för medlemmar i föreningen! För att ladda bilen så behöver man kontakta styrelsen och få ett konto till Zaptec App, som laddas ner till er smarta telefon från Google Playstore eller Apple App Store. När ni laddar ert fordon så kommer kostnaden för ladndingen att aviseras på er hyresavi. Det måste vara den som står på bostadskontraktet som ska stå för laddkontot! Inga kort eller andra betalningssystem gäller! Då vi redan har digital avläsning av all el i fastigheterna så har vi valt denna lösning. När ni fått en inbjudan så laddar ni ner en enkel manual som visar alla steg i laddningen.

Ni hittar den under fliken Blanketter eller HÄR.

 

Anmälan till Autogiro

För dig som vill betala via Autogiro finns denna blankett att ladda hem HÄR.

Inlämnas på Egeryds kontor efter att du har fyllt i och undertecknat.

 

Ansökan om tillstånd för uthyrning
Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en tid då du själv inte har möjlighet att använda lägenheten. För att du skall få hyra ut din lägenhet i andra hand krävs styrelsens samtycke. Andrahandsuthyrning beviljas bara 6 eller 12 månader i taget. Skäl till att hyra ut lägenheten kan vara bland annat ett tillfälligt arbete på annan ort, vård av anhörig, studier på annan ort etc.

Du ska ha hittat någon som kan hyra din lägenhet innan du fyller i blanketten för dennes uppgifter är obligatoriska vid ansökan.

Ansökan om andrahandsuthyrning skall göras skriftligen och lämnas till styrelsen.

Ansökan behandlas i normalfallet inom fyra veckor.

Ansökningsblanketten ska lämnas in i två exemplar.

Ladda ner blanketten för uthyrning: Andrahandsansökan

 

Ansökan renovering

Denna blankett kan ni använda om ni tänker renovera er lägenhet.

Ladda ner blanketten här: Ansökan renovering

 

Överlåtelse
Ett avtal om överlåtelse av en bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljare och köpare. Köpehandlingen skall innehålla uppgift om den lägenhet som överlåtelsen avser samt priset. Motsvarande uppgifter skall gälla vid byte eller gåva.

När en bostadsrätt överlåtits måste den nya innehavaren antas som medlem för att han skall kunna utöva bostadsrätten, d.v.s. nyttja lägenheten. Om den som skall köpa lägenheten har betalningsanmärkningar eller dålig ekonomi kan styrelsen neka medlemskap och då måste köpet gå tillbaka.

Ansökan om in- och utträde som medlem i föreningen skall göras skriftligen och lämnas till styrelsen.

Enligt föreningens stadgar är styrelsen skyldig att utan dröjsmål, dock senast inom två (2) månader från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap. I normalfallet behandlas en ansökan om medlemskap inom fyra veckor.

En medlem kan endast antas om han kommer att använda lägenheten för sitt permanentboende.

Föreningen tar i samband med överlåtelse av bostadsrätt ut en överlåtelseavgift som skall betalas av den överlåtande bostadsrättshavaren.

Ladda ner blanketten för in- och utträde: Överlåtelse blankett

 

Inre fond
Denna blankett kan ni använda om ni vill ta ut från er inre fond. Kontakta Egeryds för att se om ni har några pengar kvar på den. Det har sedan några år tillbaka inte avsatts några nya pengar till era inre fond men det kan finnas pengar kvar där sedan tidigare. Ni kan mot uppvisande av kvitto på t.ex målarfärg, tapeter etc få pengar utbetalt.

Ladda ner blanketten här: Inre-fond

 

Fullmakt

Denna blankett kan ni använda om ni inte kan komma på ordinarie årsstämma.

Ladda ner blanketten här: fullmakt-foreningsstamma