Stadgar

paragrafVåra stadgar är det dokument som styr vilka rättigheter och skyldigheter vi som medlemmar har.  Stadgarna hanterar frågor som t.ex. vem som anvarar för olika underhåll och vad du som medlem får förändra i din bostadsrätt.

I en bostadsrättsförening är stadgarna starkt påverkade av de lagtexter som finns i Bostadsrättslagen.

Nedan finns en länk till våra stadgar.

Brf Staven - Stadgar 2018-05-13

Här är våra nya stadgar som under framtagande. Det återstår en ordinarie stämma innan de är helt godkända.

Brf Staven - Förslag på stadgeändringar 2023