Bostadsrättstillägg

Styrelsen i Brf Staven har beslutat att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg för alla lägenheter. Detta innebär att du som medlem inte behöver ha ett eget bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. Ett sådant tillägg har varit starkt rekommenderat för att öka ditt försäkringsskydd vid skador, som berör fastigheten, t.ex. vattenskador.

Du måste dock fortfarande ha en giltig hemförsäkring!

Skulle något hända så kontaktar ni Länsförsäkringar Bergslagen som har hand om detta för oss.