Bostadsrättstillägg

Styrelsen i Brf Staven har beslutat att teckna ett kollektivt bostadsrättstillägg för alla lägenheter. Detta innebär att du som medlem inte behöver ha ett eget bostadsrättstillägg i din hemförsäkring. Ett sådant tillägg har varit starkt rekommenderat för att öka ditt försäkringsskydd vid skador, som berör fastigheten, t.ex. vattenskador.

Du måste dock fortfarande ha en giltig hemförsäkring!

Skulle något hända så kontaktar ni:

Written Insurance Sweden AB, 559317-8691

www.writteninsurance.se

Adress: Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

Telefon: 08-120 513 35

E-postadress: info@writteninsurance.se