Förvaltning

Brf Staven har avtal med Egeryds Fastighetsförvaltning rörande teknisk och ekonomisk förvaltning.

De sköter det löpande arbetet, genomför vissa beslut fattade av stämman och styrelsen och är samtidigt professionella
rådgivare för oss styrelsen men även för våra medlemmar.

Egeryds Fastighetsförvaltning
Idrottsvägen 31B
702 32 Örebro
Besöksadress: Idrottsvägen 31B
Telefon: 019 - 18 18 18
Mail: info@egeryds.se

Hemsida: https://egerydsff.se/

 

Den yttre skötseln (gräsklippning, snöröjning etc) står Trädgårdstjänst för.

Trädgårdstjänst
Maskingatan 24B
702 86 Örebro
Telefon: 019 - 32 47 15
Mail: tradgardstjanstkontor@telia.com

Hemsida: http://tradgardstjanst.se/

 

Städning av våra trapphus och andra gemensamhetsutrymmen utförs av:

Wärna
Elementvägen 4
702 27 Örebro
Telefon: 010 - 130 14 90
Mail: info@warna.se

Hemsida: https://warna.se/