Gränsdragningslista

Här är föreningens gränsdragningslista som visar vem som ansvarar för vad i vår förening.

BRH = Bostadsrättshavarens ansvar

BRF = Bostadsrättsföreningens ansvar

 

LÄGENHETSDÖRR OCH INNERDÖRRAR

Ytterdörren med tillhörande karm, list och foder        –   BRH

Till ytterdörren hörande handtag, dörrklocka,

samt tätningslister samt ev. sjutillhållarlås.                –   BRH

Låsanordning tillhörande ytterdörren                         –   BRF

Lägenhetens innerdörrar med karm                          –   BRH

Utvändig ytbehandling av ytterdörr, karm

och foder, namnskylt                                                  –   BRF

 

GOLV OCH TAK I LÄGENHET

Ytskikt samt underliggande skikt som krävs

för att applicera ytbeläggningen på ett

fackmannamässigt sätt                                                –  BRH

Underliggande stomme                                                –  BRF

 

INNERVÄGGAR I LÄGENHET

Ytskikt samt underliggande skikt som krävs

för att applicera ytbeläggningen på ett

fackmannamässigt sätt                                                 –  BRH

Underliggande stomme                                                 –  BRF

 

GOLV OCH VÄGGAR I VÅTUTRYMMEN OCH KÖK

Ytskikt samt underliggande tätskikt

(fuktisolerande skikt)                                                      – BRH

Underliggande stomme                                                  – BRF

 

FÖNSTER OCH FÖNSTERDÖRRAR

Invändig målning av fönsterns karmar och

bågar                                                                             –  BRH

Utvändig målning av fönsterkarmar och bågar             –  BRF

Glas i fönster, dörrar och inglasningspartier,

tillhörande handtag och beslag, vädringsfilter,

tätningslister, armaturer och persienner                  –  BRH

Springventil                                                                    –  BRF

 

VVS-ARTIKLAR

Sanitetsporslin, tex tvättställ, badkar                             – BRH

Blandare, dusch, duschslang etc                                   – BRH

WC-stol inkl spolanordning                                            – BRH

Inredning och belysningsarmaturer                               – BRH

Packningar                                                                    – BRH

Tvättmaskin och diskmaskin inkl ledningar

och anslutningskopplingar.                                           –  BRH

Köksfläkt och ventliationsdon

– armaturer och strömbytare                                         – BRH

– rengöring och byte av filter                                         – BRH

– injustering                                                                   – BRF

Rensning av golvbrunn, sil och vattenlås                      – BRH

Vattenradiatorer med ventiler, termostat

och värmeledningar.                                                     – BRF

Målning av radiatorer                                                    – BRH

Ledningar för avlopp, värme, vatten och

ventilation.                                                                     – BRF

 

KÖKSUTRUSTNING

Inredning, diskmaskin inkl ledningar och

anslutningskopplingar på vattenledningen,

kyl- och frysskåp, spis och mikrovågsugn.                   – BRH

 

FÖRRÅD MM.

Källar- och vindsförråd. För dessa utrymmen

gäller samma sak som för lägenhet beträffande

golv, väggar, tak, dörrar etc.                                         – BRH

Garage som tillhör lägenheten och ingår i

bostadsrättens upplåtelseavtal. Samma regler

gäller som för lägenhet.                                                – BRH

Avskiljande nätvägg i förråd                                         – BRF

Gemensamma soputrymmen                                       – BRF

 

EL-ARTIKLAR

Säkringsskåp och därifrån utgående synliga

elledningar i lägenheten, strömbrytare, eluttag,

och armaturer. Särskild behörighet krävs för

att utföra el-arbeten.                                                     – BRH

Ledningar för el som brf försett lägenheten

med, förutsatt att de inte är synliga i lgh.                      – BRF

 

BALKONG MM.

Ytbehandling insida av sidopartier, fronter

samt tak och balkonggolvens ytskikt.                           – BRH

Vädringsställ, beslag och odlingslådor                         – BRH

Renhållning och snöröjning av balkong.                       – BRH

Underhåll av utsida av sidopartier, fronter

samt tak.                                                                       – BRF

Balkongstomme                                                            – BRF

 

ÖVRIGT

Inredningssnickerier, skåp och lådor, krydd-

ställ, badrumsskåp, hatthylla, trösklar, socklar,

foder, lister, gardinstänger, torkställning, beslag,

brandvarnare.                                                              – BRH

Markiser. Styrelsens tillstånd krävs för att

sätta upp markiser.                                                      – BRH

Vattensäng. Styrelsens tillstånd krävs pga ev.

begränsad bärighet för bjälklagen.                              – BRH