Medlemmarnas ansvar och skyldigheter

Enligt lagstiftningen och föreningens stadgar är du som medlem skyldig att bevara sundhet, ordning och skick inom fastigheten. Skyldigheten omfattar din lägenhet, gemensamma utrymmen och utvändiga ytor inom föreningen.

Som medlem ansvarar du även för din familj och dina gäster.  Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand.

Föreningen verkar för att skapa en god boendemiljö och en hög trivselfaktor.  För att kunna lyckas med detta i vår förening där så många människor bor måste alla visa respekt och hänsyn för varandra.

StörningarOrkester

Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar  med ljud, otrevligt bemötande eller hot.

Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta mellan kl. 22.00 – 07.00. Detta gäller även om man har fest på gården eller i vår lokal.

Våra lägenheter har inte den bästa ljudisoleringen så tänk på att inte spela musik eller ha på TV:n för högt. Det gäller speciellt på sommaren då fönster och balkongdörrar kan vara öppna. Efter 22:00 ska det vara tyst. Tänk också på att duscha eller tvätta före den tiden. Vattenrören kan brusa värre än det värsta vattenfall. Det är inte tillåtet att sätta på tvättmaskinen efter 22.00. Vårt elavtal har samma pris dygnet runt så ni sparar ingen el på att tvätta på natten.

Informera också gärna dina grannar i god tid före aktiviteter som kan störa.  Det kan gälla reparationsarbeten, fest i lägenheten eller på gården.

Motorfordon

Målsättningen är att vårt område skall vara så fritt från biltrafik som det är möjligt. Grundregeln är att det råder generellt förbud att köra motorfordon i området men vi har vissa undantag. Det är tillåtet att med låg fart (maximalt 10 km/tim) köra in i området för i- och urlastning vid mycket tunga transporter. Om det behövs kan infartshindren (stolparna) tas bort tillfälligt. Det är den boende som tar bort dem som ansvarar för att sätta dit dem igen.

För handikappade och sjukdomstransporter gäller särskilda undantagsregler.

Parkering av motorfordon i området utanför hyrda parkeringsplatser är inte tillåten. I undantagsfall kan parkeringstillstånd utfärdas. För tillstånd skall kontakt tas med styrelsen. Parkeringsbolag åker med jämna mellanrum och ser över ytorna om någon har felparkerat.

Det är inte tillåtet att köra moped i området. Ett undantag från denna regel är vid parkering av sin moped vid den port där man bor. I dessa fall är det tillåtet att med låg fart (maximalt 10 km/tim) och närmaste vägen köra in till sin gård.

Att använda området för genomfart är inte tillåtet. Allmän väg skall användas som medför att man kör kortast möjliga väg inom området.

Miljörum för källsortering

Föreningen har idag två centrala miljörum placerade mellan garagen. I dessa har styrelsen anslagit regler. Läs dem!Återvinning

I de bägge soprummen kan ni sortera hushållssopor, komposterbart material, hård och mjuk plast, kartong, tidningar, batterier, glödlampor mm. Skräpa inte ner runt vår förening.

Soprummen har vatten som kan användas till att spola av en cykel t.ex. Det är inte tillåtet att använda detta till biltvätt!

I dessa soprum får inte kastas några grovsopor utan enbart det man kan lägga i kärlen. Grovsopor får var och en ta hand om och köra iväg själv till Örebro Kommuns återvinningscentraler.

De gamla soprummen bredvid entréerna används numera för förvaring av rullatorer, barnvagnar mm. Det är era lägenhetsnycklar som går hit. Det är bara de som bor i just det trapphuset som kommer in i sitt utrymme. Alla har inte nycklar till alla förråd.

Balkong och fönster

ALL grillning är förbjuden på balkongerna, även elgrill. Dels för brandrisken men även med en elgrill så kan mat- och grillos störa dina grannar.

Grillning med kol- eller gasolgrill är bara tillåten på grillplatserna.

Piskning eller skakning av mattor på balkong eller från fönster är inte tillåten.

Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong.

Tillstånd från styrelsen krävs före inglasning av balkong. Kontakta styrelsen för mer info kring inglasning.

Fågelmatning är inte tillåtet på våra gårdar. Anledningen till det är de stora problem vi haft med skadedjur och fågelspillning speciellt på balkonger.

Entréer, trapphus och gemensamma utrymmen

Cyklar, barnvagnar eller andra privata tillhörigheter får inte ställas vid entréer, i trapphus eller andra gemensamma utrymmen. Det är ur brandskyddssynpunkt och även av skötselmässiga skäl viktigt att denna regel följs.

Rökförbud

Föreningen har rökförbud i samtliga invändiga gemensamma utrymmen. Undvik gärna rökning direkt utanför entréer och balkonger.

Vi ber er respektera att rökning på balkongen kan störa era grannar, undvik därför detta.

Tvättstugor

Tvättstugorna är till för oss medlemmar som bor i föreningen. Det är alltså inte tillåtet att låta anhöriga som ej själva är medlemmar i föreningen att använda tvättsugor och torkrum.

I B-huset finns en grovtvättmaskin för större tvättar som mattor etc. De vanliga tvättmaskinerna ska INTE användas till grovtvätt. Grovmaskinen är den stora tvättmaskinen och som bonus om den inte är upptagen kan även den mindre användas till att tvätta vanlig tvätt i om man bokat grovmaskinen.

Förutom tvättmaskiner finns också torktumlare, centrifug, stora torkskåp och manglar i våra hus. Det som ni tvättar i grovmaskinen skall INTE läggas i torktumlaren. Detta är förbjudet!

Tvätta inte efter klockan 22.00 eller före klockan 07.00. De som bor ovanför tvättstugan kan bli störda av tvättmaskinen. Timer är installerad som bryter strömmen mellan 22-07.

Boka tvättid på de bokningstavlor som finns utanför varje tvättstuga eller använd onlinebokningen. Se separat bokningssida. En tvättid är maximalt tre timmar. När du har tvättat färdigt kan du skriva dig på en ny tid.

Torkrummen och torktumlaren får användas 1 timme efter avslutad tvättid.

Viktigt att hålla tvättiderna! Har du inte tagit din tvättid i anspråk inom 15 minuter får tvättiden utnyttjas av annan.

Garageplats

Garageplats får endast användas för parkering av bil, motorcykel och eventuellt cykel. Garagen är inget förråd. Förvaring av däck eller andra privata tillhörigheter är ur brandskyddssynpunkt inte tillåten.