Styrelseinfo – Maj

Här kommer en liten rapport från oss i styrelsen.

Eltariffer: Eltariff för maj! Lägenhetstariff 1,95 inkl moms. Laddstolpe 2,30 inkl moms.

Som ni kanske märkt så är det fortfarande problem med månadsavierna! Det bästa är att anmäla sin e-postadress till ekonomiskforvalting@egeryds.se

Då kommer ni att få avierna på e-post!  Vill ni även använda er av autogiro så finns ett formulär för det att hämta på vår hemsida under fliken blanketter. Blanketter – Brf Staven

För att föreningen ska få ett bättre kassaflöde måste vi ta betalt för innestående eltariffer! På juni avin aviserades februari och mars! På avin för juli kommer april och maj att aviseras.

Lokaler: Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Vi måste prioritera våra avloppsrör från lägenheterna! Vi i styrelsen har tagit in offert från ett antal leverantörer och dessa är nu granskade. Styrelsen beslutar om vilken leverantör som skall få jobbet nästa möte! Mer info kommer!

Styrelsearbete: Vi söker fortfarande en person till styrelsen! Är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är att vara med i Styrelse. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Det är väldigt trevligt att ni använder våra grillplatser samt pergolor! Men flyttar ni möbler mellan innergårdarna så se till att bära tillbaka det ni lånat! Städa efter er! Tänk på källsortering! Vik även ihop kartonger!

Styrelseinfo – April del 2

Här kommer en liten rapport från oss i styrelsen.

Eltariffer: Eltariff för april är oförändrad.

Information från GodEl

Så förändras villkoren för ert elavtal från och med 1 maj 2023:

  • Vårt påslag ändras från 2 öre till 5 öre (exkl. moms) per förbrukad kWh.
  • Den fasta månadsavgiften ändras från 20 kronor till 39 kronor (exkl. moms)
  • Vi inför en kreditkostnad. Kostnaden är rörlig och ligger för närvarande på 0,5 öre per kilowattimme.
  • Eftersom er förbrukning läses av per timme, så kallad timavräkning, lägger vi automatiskt över er på vårt timprisavtal.

Lokaler: Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Vi måste prioritera våra avloppsrör från lägenheterna! Så nu pågår arbete med att ta in offerter på relining av rören! De är i så dåligt skick att VOAV inte kan spola en gång till.

Styrelsearbete: Är ni intresserade av att vara med i Styrelsen får ni väldigt gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Det har installerats två nya torkskåp! Ett i B-huset och ett i C-husets tvättstugor.

Det är väldigt trevligt att ni använder våra grillplatser samt pergolor! Men flyttar ni möbler mellan innergårdarna så se till att bära tillbaka det ni lånat! Städa efter er!

Tänk på källsortering!

Vik även ihop kartonger!

Styrelseinfo – April

Denna information är samma som vi i styrelsen delade ut i era brevlådor igår. Vi lägger upp den här också utifall någon inte är på plats eller hyr ut sin lägenhet i andrahand.

Vi på Egeryds har under våren genomfört ett byte av fastighetssystem som innebär vissa mindre förändringar.

Kopplat till avier så har ni tidigare fått 3 avier varje kvartal, numera kommer ni få en avi varje månad där ni som medlemmar har möjlighet att ändra leveransmetod av dessa.

Avier kommer att levereras på samma sätt som tidigare i nuläget och på sikt kommer det komma ut info kring andra leveransmetoder av era avier.

Ni som redan ändrat till autogiro alternativt epost-faktura kommer få avierna enligt tidigare önskemål.

Mer info kommer och har ni frågar är ni välkomna att maila till ekonomiskforvaltning@egeryds.se.

Styrelseinfo – Mars

Här kommer en liten rapport från oss i Styrelsen.

Eltariffer: Eltariff för mars är oförändrad.

Hyresavier: Som ni kanske märkt så har det varit problem med hyresavier från Egeryds beroende på att dom byter ekonomisystem. När avierna kommer så kontrollera att allt är rätt! Om inte kontakta Egeryds!

Det kommer även att skickas ut en inbjudan till en ny portal som finns på Egeryds hemsida där ni får en egen sida, den heter Pigello. Läs mera på Egeryds hemsida.

Lokaler: Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Solceller: Arbetet är pausat för tillfället! Vi måste prioritera våra avloppsrör från lägenheterna! Så nu pågår det arbete med att ta in offerter på lining av rören! Dom är i så dåligt skick att VOAV inte kan spola en gång till.

Ventilation: Vi kommer även under våren att göra en översyn av ventilationen i lägenheterna. Mera info kommer i era brevlådor när det kommer att ske.

Styrelsearbete: Vi har en person som slutar i Styrelsen så är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Påminnelse att vi har källsortering i föreningen!

Tänk på att spara energi!

Styrelseinfo – Februari

Lokaler: Vår hyresgäst i 89:an har nu lämnat vår förening så även där finns nu en ledig lokal. Vår veterinär i föreningen håller också på och flyttar ut till Hjälmarberget så den lokalen kommer också stå tom snart. Så som ni märker har vi en hel del tomma lokaler i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Solceller: Arbetet med att ta in offerter fortsätter.

Inglasningar av balkonger: Som vi skrev för några månader sedan så skall ni anlita TBO om ni inte har inglasning idag och vill ha det. Glöm inte heller att bygglov måste sökas för det.

Hissbyte: Igår startade bytet av hissmotor i 83:an.

Nycklar: Varje lägenhet har fått tre (3) nycklar som är det antal som alltid ska följa lägenheten. Har ni flera så vill vi vid försäljning få in övertaligt antal nycklar till styrelsen för avaktivering! Om inte köpare är i behov av dessa. Borttappade nycklar måste omedelbart anmälas till styrelse för avaktivering.

Elpriser: Dessa ligger kvar på samma som förra månaden.

Styrelseinfo – Januari

Här kommer en liten rapport från oss i Styrelsen för januari månad.

Föreningen har tecknat ett nytt försäkringsavtal!

Written Insurance Sweden AB, 559317-8691

www.writteninsurance.se

Adress: Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm

Telefon: 08-120 513 35

E-postadress: info@writteninsurance.se

Tänk på att ni inte behöver teckna bostadsrättstillägg i hemförsäkringen! Föreningen har ett gemensamt för samtliga medlemmar.

Utbetalning av elstöd: Ni har säkert läst mycket om det elstöd som staten skall betala ut. Vi har fått lite frågor om detta och vi vill förtydliga att det inte är något som vi enskilda medlemmar kommer få. Det rör privatpersoner som har ett eget elavtal.

Eltariffer: Nu sjunker eltariffer för januari så blir kostnaden 2,50 inkl moms för lägenhetsel och 2,875 inkl moms för laddstolpar.

Portkoden kommer att bytas 1 mars! Avisering nykod i postfacken mitten februari!

Det kommer att ske förändringar i bostadsrättslagen från 1 januari! Var noga med att kontrollera det innan ni gör något i era bostäder. Se även hemsidan för information och hör gärna av er till oss i styrelsen med frågor. Länk: Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter – Bredablick Förvaltning (bredablickforvaltning.se)

Lokaler: Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Solceller: Arbetet med att ta in offerter pågår.

Styrelsearbete: Vi har en person som slutar i Styrelsen så är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Det är några som hört av sig angående inglasning av balkonger! Vi har i styrelsen beslutat att endast en entreprenör kan accepteras, vilket har att göra med enhetligt utseende av fasader. TBO Haglinds AB 0589-866 00 Glöm inte byggnadslov.

Påminnelse att vi har källsortering i föreningen!

Tänk på att spara energi!

Styrelseinfo – December

Här kommer en liten rapport från oss i Styrelsen.

Eltariffer: På grund av det höga elpriserna första halvan av december så blir kostnaden 4,20 kr/kwh inkl moms för lägenhetsel och 4,50 kr/kwh inkl moms för laddstolpar.

Förändringar i Bostadsrättslagen: Det kommer att ske förändringar i bostadsrättslagen från 1 januari! Lagen medför strängare regler gällande tillstånd till renoveringar av lägenheter. Tre stora förändringar medför det: 1) otillåtna renoveringar kan medföra uppsägning av bostadsrätten. 2) Skall man renovera måste man ansöka om det hos styrelsen. 3) Styrelsens beslut kan överklagas till hyresnämnden. Var noga med att kontrollera det innan ni gör något i era bostäder. För mer detaljerad information se sidan “Att tänka på vid renovering“. Hör gärna av er till oss i styrelsen om ni har frågor. Länk: Ny lag medför strängare regler för tillstånd till renoveringar av lägenheter

Lokaler: Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Solceller: Arbetet med att ta in offerter pågår.

Styrelsearbete: Vi har en person som slutar i Styrelsen så är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Det är några som hört av sig angående inglasning av balkonger! Vi har i styrelsen beslutat att endast en entreprenör kan accepteras, vilket har att göra med enhetligt utseende av fasader. TBO Haglinds AB 0589-866 00. Glöm inte byggnadslov.

Påminnelse att vi har källsortering i föreningen!

Tänk på att spara energi!

Styrelseinfo – November

Här kommer en liten rapport från oss i Styrelsen.

Eltariffer: Ingen justering denna månad utan de ligger kvar på samma nivåer som tidigare.

Fjärrvärme: Som vi skrev förra gången kommer Eon att höja avgiften mot oss med 15%. I ett led att spara energi har vi i föreningen bytt termostaterna på alla element i publika utrymmen.

Vattenrenare: Vi har installerat en vattenrenare i vår undercentral. Den kommer rena vattnet som cirkulerar i våra element och göra att det blir bättre flöden i dem samt att man inte kommer behöva lufta elementen.

Lokaler: Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Solceller: Arbetet med att ta in offerter pågår.

Slutbesiktning av balkongerna slutförd! Där vi hittade garantiåtgärder, så blir ni kontaktade.

Varje lägenhet har fått tre (3) nycklar som är det antal som alltid ska följa lägenheten. Har ni flera så vill vi vid försäljning få in övertaligt antal nycklar till styrelsen för avaktivering! Om inte köpare är i behov av dessa. Borttappade nycklar måste omedelbart anmälas till styrelse för avaktivering.

Garagen ska man hålla rent och inte använda som förråd! Se kontrakt vad som gäller! Tänk även det ni lämnar kvar i bilen. Föreningen har inget ansvar för fordonet i garaget det är fordonsförsäkring som gäller. Det börjar nu bli den tiden på året som möss och råttor börjar på att leta sig in. Föreningen har vidtagit åtgärder som att montera musband samt placerat ut musfällor på rekommendation av Anticimex.

Stämman har genomförts! Årsredovisningen kommer inom kort på hemsidan under fliken: Om föreningen – Ekonomi

Påminnelse att vi har källsortering i föreningen!

Tänk på att spara energi!

Styrelseinfo – Oktober

Här kommer en liten rapport från oss i Styrelsen.

Eltariffer: Ingen justering denna månad utan de ligger kvar på samma nivåer som tidigare.

Fjärrvärme: Som vi skrev förra gången kommer Eon att höja avgiften mot oss med 15%. I ett led att spara energi har vi i föreningen bytt termostaterna på alla element i publika utrymmen. Det som återstår är att göra det i alla våra lokaler som hyrs ut. Detta kommer göra att vi sparar en peng i värmekostnad.

Budget: Vi i styrelsen har tillsammans med vår ekonomiska förvaltare satt en budget för nästa år. Som ni alla märkt av har allting blivit dyrare och vi ser ju klart detta på el och värme bland annat. Dock kommer vi behöva göra en liten avgiftshöjning. Mer info kommer om detta. Det gör i alla fall att vi kommer att hamna i balans på året om allt går väl.

Vattenrenare: Vi har installerat en vattenrenare i vår undercentral. Den kommer rena vattnet som cirkulerar i våra element och göra att det blir bättre flöden i dem samt att man inte kommer behöva lufta elementen.

Lokaler: Nu finns det åter lediga lokaler i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Solceller: Arbetet med att ta in offerter pågår.

Styrelsearbete: Vi har en person som slutar i Styrelsen så är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är att vara med i en styrelse. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Årsstämma: Mer info kommer men ni kan redan nu boka in 24 november kl 18.00 i kalendern. Vi kommer vara i vår samlingslokal.

Vi har slutbesiktning av balkongerna den 28 november 13:00. Det är 5 år sen vi installationen utfördes. Besiktningen gäller endast balkongen, inte inglasningen! Har ni synpunkter, problem hör gärna av er! Se infoblad i trapphus. Vi vill titta på så många balkonger vi kan.

Påminnelse att vi har källsortering i föreningen!

Tänk på att spara energi!