Julhälsning från styrelsen + video på nya lokalen

Vi vill börja med att önska er alla en riktigt God jul! Hoppas den blir bra för er trots pandemin.

Vi hade ju nyligen vår årsstämma och till den valdes tre nya medlemmar in i styrelsen. Vi önskar dem välkomna! Uppdaterad kontaktinfo kommer att komma inom kort i trapphusen. De nya medlemmarna i styrelsen är Peter Thorsander, Susanne Stridsman och Patrik Kamryd.

Sen vill vi också meddela att vår nya gemensamhetslokal är helt klar! Känns riktigt roligt och vi kommer inom kort komma ut med information om hur man bokar lokalen och vem man hör av sig till. Vi tänkte ha en invigning av lokalen för alla er medlemmar med på grund av pandemin så får vi tyvärr skjuta den på framtiden. För att ni ändå skall få en liten inblick i hur det ser ut där nere så har vi lagt ut en liten video som ni kan titta på.

Information om vår årsstämma 2020

Ordinarie föreningsstämma i bostadsrättsförening Staven kommer att hållas den:

Datum: 2020-12-03
Tid: 18.00
Plats : Stämman genomförs via poströstning.

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i bostadsrättsförening kan poströsta inför föreningsstämma.

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna. Styrelsen i Brf Staven har vid sitt styrelsemöte den 12/11 beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning. Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta för att minska risken för smittspridning. Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR POSTRÖSTNING
Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat bifogade underlag för poströstning.

Poströsten ska lämnas till Styrelsen i BRF Stavens brevlåda i B-huset, mangelrummet, senast den 1/12, kl.17.00

Tidig bredbandsjulklapp!

Som ni alla känner till ingår det i månadsavgiften ett grundutbud samt bredband via vårt avtal med Comhem. Det bredband som ingått är på 50 Mbit/s.

Från och med 1 december ingår 100 Mbit/s utan extra kostnad i grundutbudet!

Comhem lägger ner det analoga nätet

Som ni kanske hört i media går Comhem den 8 september över helt till digitala kanaler. Då försvinner de analoga kanalerna samt FM-radio via TV-uttaget.

Många av er tittar säkert redan idag digitalt och då behöver ni inte göra något alls.

För er som inte vet vad ni har kan vi tipsa er om att det går en informationstext upptill i TV-rutan på de analoga kanalerna. Ser du denna texten så har du analoga kanaler.

Nästan alla modernare TV-modeller har en inbyggd Comhem-tuner och kan visa digital-TV. Om den inte har det måste ni skaffa en digital-box från Comhem.

Störande ljud under byggnationen

I vårt arbete med renovering av vår föreningslokal har byggarna kommit till fasen där innertaket skall sättas upp.

Detta kommer under två dagar innebära störande borrljud från morgonen till sen eftermiddag.

Vi ber er ha överseende med detta!

Styrelsen Brf Staven

Vill ni jobba i styrelsen?

Tre personer i styrelsen skall flytta från vår förening så möjligheten finns om ni är intresserade att vara med som suppleant. Man väljs ett år i taget så att man skall få känna på hur det känns och att komma in i styrelsearbetet.

Så vill du ha insyn i vår förening och hjälpa till med små och stora projekt är du välkommen att haffa någon av oss i styrelsen med frågor eller använda kontaktformuläret här på sidan.

Det är väldigt roligt och vi som sitter i styrelsen idag kan definitivt intyga det!

Föreningslokalen + annat

Thomas Knutsson Bygg (http://www.knutssonsbygg.se/  fortsätter med vår lokal. En undersökning visade att det fanns asbest i den gamla mattan så den fick saneras bort av professionella sanerare. Det jobbet gjorde att jobbet med lokalen inte kunde börja i maj utan att blir uppskjuten till juni. Mer info kommer.

Varje år får vi påminna om grillning på balkongerna. Ingen grillning är tillåten på balkongerna utan ska vi grilla så gör vi det på anvisad plats d.v.s. våra grillplatser endast.

Vi har fått frågor från vissa boende som inte har inglasning om hur man gör för att skaffa det. Det är enkelt. Man kontaktar bara TBO Haglinds i Arboga och säger att man är från Brf Staven så sköter de resten.