Medlemsdemokratin är viktig i en bostadsrättsförening. Som medlem kan du på olika sätt medverka till en väl fungerande medlemsdemokrati och till att skapa en levande och aktiv förening.

Det är viktigt att ni medlemmar medverkar på föreningsstämmor och andra möten för att föreningens mål om en väl fungerande medlemsdemokrati skall kunna uppnås.

Vi vill uppmuntra er att ni kommer med förslag på förändringar, förbättringar och synpunkter. Detta kan ni göra löpande under året genom att kontakta styrelsen, antingen via kontaktformuläret här på hemsidan eller via brev i föreningens brevlåda i miljörummet vid 79:an. Ni har även möjlighet att lämna in motioner till årsstämman. Motionstiden är hela året men senast en månad efter räkenskapsårets slut skall motionen lämnas in. Detta så att styrelsen ska kunna ta del av motionen och förbereda den. En korrekt motion skall ställas som en fråga/påstående, med förslag på åtgärder i den.

Medlemmar som har förtroendeuppdrag eller medverkar i vårt arbete bidrar alla till att skapa den väl fungerande och levande bostadsrättsförening som du är medlem i.

Har du intresse av att engagera dig i föreningens på något sätt som ledamot i styrelse, under städdagen, under trädgårdsdagen eller i något annat arbete är du välkommen att kontakta styrelsen.