Balkongen i A-huset

Styrelsen har fått flera frågor kring en balkong i A-huset (71:an) på bottenvåningen, där räcket tagits bort och ersatts av en trapp. Vi vill poängtera att vi inte godkänt en uteplats utan att det hela rör sig om en större renovering. Balkongen kommer återställas när renoveringen är klar.

Posted in Uncategorized.