Styrelseinfo – April del 2

Här kommer en liten rapport från oss i styrelsen.

Eltariffer: Eltariff för april är oförändrad.

Information från GodEl

Så förändras villkoren för ert elavtal från och med 1 maj 2023:

  • Vårt påslag ändras från 2 öre till 5 öre (exkl. moms) per förbrukad kWh.
  • Den fasta månadsavgiften ändras från 20 kronor till 39 kronor (exkl. moms)
  • Vi inför en kreditkostnad. Kostnaden är rörlig och ligger för närvarande på 0,5 öre per kilowattimme.
  • Eftersom er förbrukning läses av per timme, så kallad timavräkning, lägger vi automatiskt över er på vårt timprisavtal.

Lokaler: Det finns några lediga lokaler igen i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Vi måste prioritera våra avloppsrör från lägenheterna! Så nu pågår arbete med att ta in offerter på relining av rören! De är i så dåligt skick att VOAV inte kan spola en gång till.

Styrelsearbete: Är ni intresserade av att vara med i Styrelsen får ni väldigt gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Det har installerats två nya torkskåp! Ett i B-huset och ett i C-husets tvättstugor.

Det är väldigt trevligt att ni använder våra grillplatser samt pergolor! Men flyttar ni möbler mellan innergårdarna så se till att bära tillbaka det ni lånat! Städa efter er!

Tänk på källsortering!

Vik även ihop kartonger!