Dags för årsstämma igen!

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BRF STAVEN 2018

Medlemmarna i Brf Staven i Örebro kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Onsdagen den 28 november 2018, kl 18.00

Plats: Eklundavägen 1, Region Örebro Lunchrestaurang

Välkomna till Brf Stavens årsstämma 2018. På stämman kommer även den andra omröstningen för stadgeändringar att genomföras. Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats vilket påverkar våra stadgar. Det innebär ändringar i §12, §20 samt §23. Förslag på kompletta stadgar som vi ska ta beslut om finns att läsa på brf Stavens hemsida. Ändringarna är markerade, ny text överstruken med gult samt den gamla texten genomstruken. Vid första tillfället, extrastämman 2018-06-28, röstades det ja till de föreslagna förändringarna.

För er som inte kan närvara personligen på stämman finns fullmakt att ladda ner på hemsidan, www.brfstaven.se, se fliken ”Blanketter”. Efter stämman bjuds det på smörgåstårta och något att dricka till.