Styrelseinfo – November

Eltariffer oktober 2023

Lägenhetsel: 1,75 kr inkl. moms

Laddstolpe el: 2,125 kr inkl. moms

Reliningprojektet

Relining-projektet går enligt tidsplan. Föreningslokalen är tyvärr inte bokbar under den tiden! Återkommer när den är bokningsbar.

Men ni kan använda relaxen. Om inte taggen på nyckeln är aktiverad för åtkomst till relaxen så kontakta oss på brfstaven@gmail.com så löser vi det utan att behöva deponera någon avgift. När projektet är slutfört så avaktiverar vi taggen eller om ni vill betala deponeringsavgifter och fortsätta använda relaxen. Vi ska titta på att utöka tillgängligheten.

Inglasning

Om ni vill få balkongerna inglasade anmäl er enligt det anslagna dokumentet på entrédörrarna! Ni kan få ner kostnaderna om ni är flera samt att ni delar på kostnaden för bygglovet. Det är redan många intresserade för inglasning!

Lediga lokaler

Det finns några lediga lokaler och förråd i föreningen. Är ni intresserade av att hyra eller känner någon som vill får ni väldigt gärna höra av er till styrelsen eller vår förvaltare Egeryds.

Storlek på lokaler!

Lokal 1: 84 m2

Lokal 2: 103 m2

Styrelsearbete

Vi har en person som har slutat i Styrelsen så är ni intresserade av att vara med får ni gärna kontakta oss i Styrelsen så kan vi berätta för er hur det är. Det är suppleanter som det rör i första hand. Vill ni vara med och påverka samt vara med i ett skönt gäng får ni väldigt gärna kontakta oss.

Miljörummen

I soprummen som är två till antal så bör det råda en viss ordning! Ingenting får ställas utanför sopkärlen eller överfylla dessa, då tar inte dom som tömmer! Då får föreningen en onödig kostnad för att städa i utrymmena. Så är det fullt i det ena, titta i det andra! Tänk på källsortering! Vik även ihop kartonger! Det blir dyrt att transportera luft!

Mvh

Styrelsen

Posted in Uncategorized.