Lägesrapport rörande vår nya föreningslokal

Vi i styrelsen vill här kort informera er om att vi nu gjort en upphandling rörande vem som skall göra ordning vår nya föreningslokal i 77:an. De som fick uppdraget var Thomas Knutsson Bygg (http://www.knutssonsbygg.se/

De kommer att påbörja jobbet i maj månad och det kommer ta cirka 4-6 veckor. Det kan bli lite störningar när de håller på men de lappar lägenheterna runtomkring så att ni vet när de skall börja.

Mer information om bygget och vad det skall bli av lokalen efter det återkommer vi om här.

Posted in Uncategorized.