Kallelse extrastämma – torsdag 28 juni kl 17.00

Härmed kallar vi er till en extrastämma den 28 juni kl 17.00. Vi kommer vara i källarlokalen på gaveln Restalundsvägen 77 (gamla Örebro solskydd).

Extrastämman rör ändring av våra stadgar. Lagen om ekonomiska föreningar har ändrats vilket påverkar våra stadgar. Det innebär ändringar i §12, §20 samt §23.

Förslag på kompletta stadgar som vi ska ta beslut om finns att läsa här: Förslag till stadgar

Ändringarna är markerade, ny text är överstruken med gult och den gamla texten är genomstruken.

Posted in Uncategorized.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *